Bestekarlar

Vardakosta Ahmet Ağa

1728 yılında Amasya'da doğdu. Bestekar Hızır Ağa'nın oğludur. Endurun'da eğitim gördü. Yenikapı ve galata Mevlevi-hane'lerine devam etti. Mevlevi oldu. I. Abdülhamit döneminde ün yaptı. III. Selim tahta çıkınca "Padişah...

Devamı...

Sultan III. Selim

Sultan III. Selim

Evcara Makamının Mucidi Osmanlı İmparatorluğu tahtının otuzuncu padişahı Sultan III. Selim, Sultan III. Mustafa'nın oğludur. 24 Ocak 1761 tarihinde Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi. Annesi Mihrişah Sultan'dır  III. Mustafa, oğlu Selim'in...

Devamı...

İsmail Demirkıran

İsmail Demirkıran

Bin türlü cefa ile tükendi, bitti ömrüm Ne sevgiyle, ne aşkla gülmedi şu gönlüm Yıllar bir kuş misali uçup gitti elimden Ne baharı, ne yazı bilemedi şu gönlüm 1940 yılında...

Devamı...

Selahattin Erköse

Selahattin Erköse

  Rüzgâr kırdı dalımı Ellerin günahı ne Ben yitirdim yolumu Yolların günahı ne     Selahattin Erköse 1929 yılında Bursa'da doğdu.Tahsil hayatını İstanbul'da sürdürdü....

Devamı...

Selahattin  İnal

Selahattin İnal

      Gözümde özleyiş gönlümde acı Alnımda sevdanın sıcak teri var Bana benden yakın benden yabancı Ah içimde gezen dolaşan biri var     Ne...

Devamı...