Bestekarlar

NİKOĞOS AĞA    (Taşcıyan)

NİKOĞOS AĞA (Taşcıyan)

1836 yılında İstanbul, Hasköy'de doğdu.  Nikoğos Ağa'nın Nişan ve Kapril adında iki kardeşi daha vardır.  Nişan, keman çalardı. Kapril ise bestekardı.  1879' da Kumkapı Meryem Ana kilisesine baş muganni...

Devamı...

Ali Ulvi Baradan

Ali Ulvi Baradan

Yemeni bağlamış telli başına   8 Mayıs1915 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Babası Bursa Muamelat Müdürü olan Şair İsmail Hakkı Bey ve annesi Zeynep Hanım'dır. Baba tarafı Girit'li, anne tarafında...

Devamı...

Emin Ongan

Emin Ongan

Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin Mimarı     Yaşamı:   Emin Ongan, 1 Eylül 1906 yılında Edirne’de doğdu. Babası Cerrah Kolağası Ahmet Bey  ve annesi  Çaplıoğulları’ndan Zehra...

Devamı...

Ekrem Güyer

Ekrem Güyer

Bir aşk hikâyesinin güftesi       Hayatı   İzmir Sanayi Mektebi mezunlarından mobilyacı ve emekli öğretmen Mehmet Adil Bey'in oğlu olan Ekrem Güyer 1921 yılında Karaman'da...

Devamı...

Dramalı Hasan Hasgüler

Dramalı Hasan Hasgüler

" Baharın gülleri açtı "       Hasan Hasgüler,Yunanistan'nın Doğu Makedonya bülgesindeki Drama* şehrinde 1896 yılında dünyaya geldi. 1912 yılında başlayan Balkan Savaşı sırasında ailesi ile birlikte İstanbul'a...

Devamı...