Bestekarlar

Zeki Arif Ataergin

Zeki Arif Ataergin

Hayatı 1896 yılında İstanbul'da doğan Zeki Arif Ataergin ' nin babası ünlü bestekâr Kanuni Hacı Arif Bey'dir.  Zindankulesi civarında türbesi bulunan "Sadat-ı Hüseyniye" den Baba Cafer soyundan geldiği...

Devamı...

Hacı Sadullah Ağa

                          Hacı Sadullah Ağa, takriben 1730 yılında İstanbul'un Fatih semtinde doğdu. Babası Hafız Kerim Efendi'dir. Sesinin güzelliğini babasından...

Devamı...

İsmail Hakkı Bey

İsmail Hakkı Bey

                          İdare-i Hususîye memurlarından hanende Reşit Efendi 'nin oğlu olan İsmail Hakkı Bey,  1865 yılında İstanbul'un Balat semtindeki Mollaaşkı...

Devamı...

İsmail Baha Sürelsan

İsmail Baha Sürelsan

    İsmail Baha Sürelsan, Yozgat’ın tanınmış eşraflarından Ahmet Bahaddin Efendi’nin oğlu olarak 1912 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda bağlama çalmaya...

Devamı...

NİKOĞOS AĞA    (Taşcıyan)

NİKOĞOS AĞA (Taşcıyan)

1836 yılında İstanbul, Hasköy'de doğdu.  Nikoğos Ağa'nın Nişan ve Kapril adında iki kardeşi daha vardır.  Nişan, keman çalardı. Kapril ise bestekardı.  1879' da Kumkapı Meryem Ana kilisesine baş muganni...

Devamı...