Bestekarlar

Selahattin Pınar (1902-1960)

Selahattin Pınar (1902-1960)

Selahattin Pınar, 22 Ocak 1902 tarihinde Üsküdar, Altunizade de doğdu. Babası Sadık Bey aslen Denizli ilinin Çal kasabasındandır. Eski hukukçulardan olan Sadık Bey kadılık yapmış, Denizli milletvekili olmuş, İstanbul Yüksek Ticaret ve İktisat...

Devamı...

Nebahat Üner

Nebahat Üner

      1903 yılında İstanbul’da doğan Nebahat Üner’in Dürrizade Ahmet Ziyaettin Bey, Annesi Fahriye Hanım’dır. Henüz çocuk yaşta musikiye heves etmiş ve musiki toplantılarına iştirak etti. O devrin musiki hocalarından düzeli...

Devamı...

Gavsi Baykara (1902-1967)

Gavsi Baykara (1902-1967)

      Gavsi Baykara, Yenikapı Mevlevihânesi şeyhi Mehmet Celâleddin Dede’nin torunu, şeyh Mehmet Abdülbâki Baykara’nın oğludur. 24 Mart 1902 tarihinde Yenikapı Mevlevihânesi’nde doğdu. İlkokul öğreniminden sonra...

Devamı...

Naci Tektel

  1902 yılında İstanbul’da doğan Tektel, Klarnet İbrahim Efendi’nin oğludur. Musikişinas ailenin içinden yetişmesi sayesinde musikiye aşina oldu. 18 yaşında eline geçirdiği bir keman ile musikiye başladı ve kaman çalmayı kendi becerisi ile...

Devamı...

Burhânettin Deran (1902-1965)

Burhânettin Deran (1902-1965)

  1902 yılında dünyaya gelen Burhanettin Deran, asker sanatçılar arasında en meşhur olanlarındandır. Küçük yaşta musikiye olan kabiliyetini keşfeden ailesinin tedarik ettiği ud ile musiki heyecanı başladı. Kendi çabası ud çalmadaki...

Devamı...