Erol Sayan

Erol   Sayan
Geçsin günler haftalar aylar mevsimler yıllar
Zaman sanki bir rüzğar ve bir su gibi aksın
Sen gözlerimde bir renk , kulaklarımda bir ses
Ve içimde bir nefes olarak kalacaksın
Erol Sayan, 1936 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinde doğdu. 
Kastamonu Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdi. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
1961 yılında Ankara Radyosu sanatçı sınavını kazandı ve çalışmalara tamburla katılmaya başladı. 
Dr. Recai Özdil ve İsmail Baha Sürelsan 'dan musiki eğitimi aldı ve akademik müzik çalışmalarına katıldı. 
1963 Yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme Hizmetleri İdaresi Yüksek İdarecilik Kursunu tamamladı. 
1964 yılına kadar Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'ndaki öğrencilere teorik ve temel bilgiler verdi.
1967'de Ankara'nın ilk, Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu Orta Doğu Teknik Üniversitesinde kurdu. 
Bilgisayar eşliğinde Ulusal Müziğimizin perde ve frekans hesaplarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yaptı. 
Ulusal Müziğimizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanların ve makamların anlatımı, usûl şifresi, vuruşlarda disiplin ve perde adlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi için çalışmalar yaptı.
Musikimizdeki  "niseb-i şerifeler" (şerefli oranlar) yoluyla geliştirilecek teknikle olabileceğini buldu ve geliştirdi.
1974 yılında Ankara Türk Müziği Derneği 'nde hocalık yaptı
1983-84 eğitim yılında İTÜ Türk Müziği Konservatuarında repertuar dersleri vermek üzere göreve başladı. 
1985 yılında TRT'nin düzenlediği yarışmada "Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin" adlı eseri ile birincilik kazanarak Asiavision  
şarkı yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.
2002 yılında ODTÜ 'de Türk Müziği dersleri vermeye başladı.
TRT repertuarında 160 civarında eseri vardır. 
Erol Sayan son kitabını 2006 yılında yayınlandı: ‘Müziğimize Dair – Görüşler, Analizler, Öneriler’.
Gerçekte bu beklentiler, yazarın deyişiyle “67 çeşit müziğin kol gezdiği, kötü müziğin iyi müziği kovduğu” bir süreçte, müziğimizin sorunlarına değinmiş, pratik ve pedagojik deneyimini, akıcı bir dille ve net önerilerle, küçük hacimli fakat derin bilgiler içeren kitaba sığdırmıştır.
Erol Sayan derin bilgi ve yüksek bestecilik yeteneğinin yanı sıra musikimizin bilimsel yapısını incelemiş ve kendisine rehber edinmiş bir kişi olarak bu politikalardaki yanlışlıkları tüm açıklığı ile kitabına aktarmış. 
Musikideki eğitim ve dinamizmin önemine her fırsatta gündeme getiren Erol Sayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nın hazırladığı Müzikte 2000 Sempozyumunda musiki eğitimi hakkında ve Sadettin Arel 'den günümüze kadar gelen eğitim sistemi hakkındaki görüşlerini şöyle aktarıyor:
" Eğitim, eğitim ve yine eğitim. Ama hangi metotla? Eğitime kalite ve yön verecek sağlıklı bir metoda sahip olduğumuz söylenebilir mi? Teorilerin kuramsal değer taşıdığı günümüzde, neden ve niçinlerin cevapsız kaldığı bir eğitim ortamını daha ne kadar sürdüreceğiz? Bu yazdıklarım açıldıkça, ulusal müziğimize gönül vermiş her aklı başında kişinin karamsarlık içine girmesi mümkün. Sorumluluk, değişimin gereğine inanmamış ve halen eğitim kurumlarında öğretmenlik yapanlarındır. 
Bu konuda Sadettin Arel gibi bilim adamları, yaşadıkları dönemde istedikleri vasıfta öğrenci bulamamaktan yakınmışlar, yazarak bu önemli boşluğu doldurmaya çalışmışlardır. Ne yazık ki, şimdi öğrencisi olduğunu iftiharla her yerde haykıranlar, onun makalelerinin onda birini bile okumadıklarını, öğretimdeki davranışlarıyla ve düşünceleriyle sergilemektedirler. Arel, bir teorisyendir. Bizler onun tamamlayıcısı olduğumuz, ondan aldıklarımıza ek bilgiler koyarak o teorileri ileriye hatırlatmalarda bulunursunuz, sonunda yalnız kaldığınızın farkına varırsınız.
Arel’in felsefesinde dinamizm vardır. Durağanlık bizi ondan uzaklaştırır. Rauf Yekta ve Dr. Suphi Ezgi arasında cereyan eden bilimsel tartışmaların, bugün niçin olmadığı sorusuna “ikisi de müziği çok iyi bilen kişilerdi, şimdi aynı seviyede bilenler yok da onun için” demek geliyor içimden. En basit konuda birileriyle (!) tartışmaya girin, bir müddet sonra moraliniz bozulur, kahrolursunuz... Öğrencilerin neler çektiği aklınıza gelir, böyle bir eğitimin dünyada bir eşinin olamayacağı düşüncesi, benliğinizde korkunç yaralar açar, üzülürsünüz. Bu böyle devam etmemeli der ve yetkililere sözlü veya yazılı çeşitli aktarabildiğimiz zaman onun öğrencisi olabiliriz. "
Eğitimsiz insanların müzik eğitimi verdiğini ve bu yüzden musikimizin kayıp olup gittiğini savunan Sayan,  hocaların tam bir bütünlük içinde
aynı tez ve bilgi ile konuşabilseydi, Milli Eğitim bu güç karşısında niyetini daha hızlı uygulamaya geçirebileceğini savunmuştur.
"Yıl 1962, aylardan Aralık, günlerden Cumartesi Hocam İsmail Baha Sürelsan'ın evlerindeki musiki toplantısından birinde çalışma bitmiş ve serbest saat başlamıştı. Arkadaşlar, çeşitli bestecilerden eserleri solo olarak okudular. Daha sonra, saz çalan arkadaşlarımız bir saz eseri çalmak istediler. Hocamız, "Reşat Aysu" beyefendinin Acemaşiran saz semaisini çalalım dediler.
Notalar önümüze kondu. Herkes çaldı, fakat ben tamburla bir hayli güçlük çektim. Daha sonra notayı atarak eve gittiğimde orta tel vasıtasıyla 
çeşitli pozisyonlar bularak kolaylıkla icra eyledim.
Ertesi hafta yine serbest saatte, solo sazı eseri çalmak istediğimi söyledim ve aynı saz eserini (tambur için oldukça zordur) çaldım.
İşte o günden beri bende, Reşat Aysu'nun saz eserlerini tamburla icra etmek için çeşitli pozisyonlar bulmak hevesi doğdu.
1963 yılı sonlarında yine hocamızın evinde, söz Reşat Aysu beyefendiden açıldığı zaman, diğer saz eserlerinin notalarını görebilme imkânımın 
olup olmadığını sordum. Memnuniyetle Nihavent saz semaisini verdiler. Notayı aldım, evde üzerinde bir hayli çalıştım ve ezberledim. Daha sonra, 
Bitmap Bitmap
Nihavend saz semaisini radyoda icra etme imkânlarını aradım. 
1964 yılı Nisan ayının başlarında, bir gün Muzaffer İlkar Bey, eseri kendi yönettikleri bir programda icra edebileceğimizi söyledikleri zaman, bir hayli sevindim.
Viyolonsel üstadı sayın Hüsnü Özenen 'e eseri birlikte icra etmemizi teklif ettiğimde, olumlu sonuç aldım. Kendileri uzun seneler Batı musikisi icra etmişlerdi. İki gün çalışarak, Fa anahtarı ile birlikte ince ayrım işaretleri de olan notayı Hüsnü Özenen 'e verdim.
3-4 kere çalıştık ve olduğuna kanaat getirerek stüdyo günü çok sıkışık bir saatte banda tespit ettik, yayınlandı.
Daha sonra, Dr. Zekâi Süer 'le yine Reşat Aysu Bey'in Kürdîlihicazkâr saz semaisini 20 gün devamlı çalışmak sureti ile banda tespit ettik. Her iki eser de çok beğenildi.
6 Haziran 1970 günü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Korosu Amatör Saz Grubu ile, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi konser salonunda yine Sayın Reşat Aysu beyefendinin Ferahnak saz semaisini son derece güzel icra edildi. Dinleyiciler defalarca alkışladılar.
Ben, bizden sonra heveslenen genç tamburilerin bu tip çalışmaya gönül vermelerini beklemiştim. Bir iki kardeşimiz dışında zor eserleri yenme ve icra tutkusunda kimseyi göremedim, dinleyemedim.
Saz semaileri bestelemekte gerçekten çağının çok ilerisinde olan Sayın Reşat Aysu'ya bir sözüm var. Eserleriniz ileri tarihlerde gerçek değerini mutlaka bulacak ve gönülleri bir şelale gibi doldurarak coşturacaktır. Yeni tamburilerin hedefi, sizin eserleriniz olmaktadır
Kendilerine bol ilhamlar diler, o sihirli ellerinden kalemi ve dudaklarından eserlerini bestelemek için kullandıkları ıslığı bırakmamalarını dilerim."
Hazırlayan: Suat Yener
Kaynaklar:
Müziğimize Dair …….Erol Sayan
www.turkmusikisi.com/bestekarlar/erol_sayan.htm 
Müzikte 2000 Sempozyumu T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI…Erol SAYAN
www.kalan.com/scripts/album/dispalbum
Erol Sayan repertuarı

 

 Geçen günler sevgimizi örtmüşse söyle  Erol Sayan Curcuna Acem Aşıran
 Rüyada gibiyim mutlu bir kişiyim Erol Sayan Sofyan Acem Aşıran
 Kendisin gizler güzel bilmem ki nemden ar eder Dertli Ağır Düyek Acem Buselik
 Beni reddetse de tavrın bilirim özler için Samim Arıksoy Aksak Acem Kürdı
 Gül buselerinden dökülen izlere döndüm Samim Arıksoy Aksak Acem Kürdı
 Ömrümüzün baharı birlikte geçsin Erol Sayan Sofyan Aşkefza
 Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin Necla Gürer Düyek Bayati
 Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Erol Sayan Müsemmen Buselik
 Elem dolu gözlerinde manalı bir hüzün var (YEŞİL GÖZLER) Ziya Polat Düyek-Semai Buselik
 Etti eser aşk canıma Ahmet İzzet Efendi Türk Aksağı Buselik
 Gurbet ademden kara (YOLCU İLE ARABACI ) Faruk Nafiz Çamlıbel Sofyan-Düyek Buselik
 İki kızımız olsa güzelim cümle alem duyası Samim Arıksoy Sofyan Buselik
 YOLCU İLE ARABACI (Gurbet ademden kara..) Faruk Nafiz Çamlıbel Sofyan-Düyek Buselik
 Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam Enderunı Vasıf Aksak Evc
 Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde Mehmet Turan Yarar Aksak Evcara
 Ömrümde sana geçmedi bir kere niyazım Enderunı Vasıf Aksak Evcara
 Yine sensiz geldi sonbahar tanrıçam Erol Altınok Sofyan-Semai Ferahnüma
 Diken vardır korumaya gülleri Veli Bakırlı Curcuna Gerdaniye
 Öğretmenim Erol Sayan Sofyan Gerdaniye
 Dertli ne ağlayıp gezersin burda Yunus Emre Sofyan Gülizar
 Acı nedir anlardın bana şöyle bir baksan Samim Arıksoy Düyek Hicaz
 Ağla gözüm artık iç dudağım hicran şerabını yudum yudum bu gece Erol Sayan Düyek Hicaz
 Artık senide alsın sonbahar deli rüzgar Erol Sayan Sofyan Hicaz
 Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için  Taner Şener Semai Hicaz
 Gönül vermek dillerde kolay Erol Sayan Aksak Hicaz
 Kal demedim gidene kalanlar bana yetti  Samim Arıksoy Düyek Hicaz
 N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Hacı Bayram Velı Sofyan Hicaz
 Ey gönül derdin nedir Erol Sayan Aksak Hicazkar
 Gülerken gül açar yanaklarında Ziya Polat Curcuna Hicazkar
 Yazıktır etme güzel beni incitme güzel Samim Arıksoy Düyek Hicazkar
 ALİYE'M (Pınar başında çarşaf yıkar) Erol Sayan Sofyan Hüseynı
 Bu sabah uğradım ben bir geline Gültekin Yertut Düyek Hüseynı
 Gönüller yurdunun bahçelerinde  Samim Arıksoy Düyek Hüseynı
 Kayısı pişmedi mi dibine düşmedi mi Samim Arıksoy Sofyan Hüseynı
 Mevsimleri bile geri döndürsem Mehmet Erbulan Sofyan-Curcuna Hüseynı
 O kız bana yanmış ben ne bilem Erol Sayan Yürük Semai Hüseynı
 Pınar başında çarşaf yıkar (ALİYE'M) Erol Sayan Sofyan Hüseynı
 Sen dün gece yangın gibi yandın bülbül Samim Arıksoy Sengin Semai Hüseynı
 Bir hadise yok can ile canan arasında Ümit Gürelman Yürük Semai Hüseynı Buselik
 Ben yolun sonuna gelmişim artık  Mehmet Erbulan Semai Hüzzam
 Gidenin peşinden ah edip yanma İlkan San Nim Sofyan Hüzzam
 İnan çok uğraştım unutamadım _ Düyek Hüzzam
 Ömrümün tadı kalmadı artık Erol Sayan Düyek-Semai Hüzzam
 Senden ebedı hatıra kalb ağrısı bende  Zahirettin Erkılıç Aksak Hüzzam
 Yılların susamışlığıdır içimdeki Nafia Ersavcı Curcuna Hüzzam
 Yine yakmış yar mektubun ucunu Mehmet Gökkaya Nim Sofyan Hüzzam
 Bir busen çok mudur bana ey melek  Olcay Aytunca  * Aksak Isfahan
 Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını  Ali Hadi Okan (Alaiye'li) Aksak Karcığar
 İçtim bu gece ben hiç durmadan içtim Erol Sayan Düyek Karcığar
 Ateşle yel söylesin Erol Altınok Düyek Kürdı
 Bilsen neler vermek isterdim Samim Arıksoy Düyek Kürdı
 Susadım gülüşüne ... Yılmaz Topuz Nim Sofyan Kürdı
 Bir yaprak hayatım aşkın selinde Ayten Baykal Düyek-Semai Kürdıli Hicazkar
 Gül yüzünde güller solsa ağlarım  Erol Sayan Aksak Kürdıli Hicazkar
 Her şeyinle güzelsin gönüllerde gezersin Erol Sayan Düyek Kürdıli Hicazkar
 Sevginin kaynağı gönül der gibi  Samim Arıksoy Düyek Kürdıli Hicazkar
 Daha çok toy kulak asmaz feleğe Samim Arıksoy Aksak Mahur
 Dudağımda açan gülüş senin benim ikimizin Samim Arıksoy Düyek Mahur
 Hayalleri yok olmuş içinde yıllar solmuş Turgut Yarkent Düyek Mahur
 Petek petek bal gibisin çiçek çiçek dal gibisin  Ali Can (Canlı) Sofyan Mahur
 Sen ol dağdan esen yel Yusuf Nevşe Düyek Mahur
 Zannetme melek sade gülüp neş'e verensin Hasan Sami Bolak Aksak Mahur
 GÜNAH BENDE (Her halinle her şeyinle..) Mehmet Erbulan Aksak Muhayyer
 Her halinle her şeyinle güzelsin (GÜNAH BENDE) Mehmet Erbulan Aksak Muhayyer
 Ben çölde kalmış bir aşk-zedeyim (AŞK KERVANI)  Erol Sayan Sofyan Muhayyer Kürdı
 Bir güneşe bir de sana bakamam  Aşkın Tuna  Aksak Muhayyer Kürdı
 Dalar sahilde gözlerin dalgalara derin derin Samim Arıksoy Düyek Muhayyer Kürdı
 En güzel olanı bugün günlerin Samim Arıksoy Semai Muhayyer Kürdı
 Gönülde bu saltanat sevginle alır kanat Atilla Barlas Düyek Muhayyer Kürdı
 Her tavrını her işveni sevdim senin ey afet Reşat İnan Aksak Muhayyer Kürdı
 İhtiyar falcının söyledikleri bir tatlı yalanmış çıkmadı gitti Mehmet Gökkaya Nim Sofyan Muhayyer Kürdı
 Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir Hikmet Münir Ebcioğlu Nim Sofyan Muhayyer Kürdı
 Sensiz denizin tadı mı olur Erol Sayan Sofyan Muhayyer Kürdı
 Yine gülşen gül için goncaya durmuş bu gece Samim Arıksoy Aksak Neva
 Dinle dilber evvela baştan ne söyler perçemin Dertli Müsemmen Neveser
 Asıl küreklere ağır ağır çek Jülide Gülizar Sofyan Nihavend
 Bağ gölgelenir güller açar bülbül öterken Cenap Şahabettin  Aksak Nihavend
 Ben sana mecburum Atilla İlhan Sofyan-Semai Nihavend
 Ben seni unutmadım unutamazsın sen de Saliha Anıl Semai Nihavend
 Beraber olmak için sesini duymak için Gülay Çelikoğlu Düyek Nihavend
 Biliyorum bana yudum yudum zehirsin  Vicdan Tunca Semai-Sofyan Nihavend
 Bilmeden üzdümse kırdımsa seni Mehmet Erbulan Düyek Nihavend
 Bir gencecik güzele ben bu gönlü vermişim Hüseyin Tansever Sofyan Nihavend
 Bülbül gülleri sevdi ben güzelleri(sevmek hem sevilmekmiş) Erol Sayan Devr-i Turan Nihavend
 CİCİ KIZ (Işıl ışıl gözlerinde..) Muharrem Naci Sayan Sofyan Nihavend
 ÇOCUKLAR SOLMASIN (Dünyamız çiçek açmaz) Erol Altınok Sofyan-Sem.-Düy. Nihavend
 Dünyamız çiçek açmaz Erol Altınok Sofyan Nihavend
 Gecenin tadı yok farkında mısın Nurettin Özdemir Sofyan Nihavend
 Gelecektir sana bir gün deseniz bekleyemem Samim Arıksoy Curcuna Nihavend
 Gördüğüm her çiçekte menekşede sen varsın  Gültekin Yertut Curcuna Nihavend
 Güllerin rengine bir bak değme bülbül ağlasın Erol Sayan Müsemmen Nihavend
 Hep ağlattı beni kaderim Erol Sayan Sofyan Nihavend
 Hep ben kaldım rıhtımda gidene hep ben baktım Atilla Damar Curcuna Nihavend
 Hep sen geleceksin diyerek boş bıraktım kalbimi Erol Sayan Düyek Nihavend
 Işıl ışıl gözlerinde siyah saçın rengi mi var (CİCİ KIZ) Muharrem Naci Sayan Sofyan Nihavend
 İşte şimşekler çakıyor bulutlar gümbür gümbür Erol Sayan Düyek Nihavend
 Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz unutulmaz Mehmet Gökkaya Semai Nihavend
 Sana karanfilim desem güller kıskanır Ragıp Üner Sofyan Nihavend
 Sevgilim desen bana aşıkım inansana (YALVARIRIM ÜZME BENİ) Erol Sayan Düyek Nihavend
 Sevmek hem sevilmekmiş dünyanın tadı(Bülbül gülleri sevdi) Erol Sayan Devr-i Turan Nihavend
 SİZDEN BİRİ (Şu gönlümü yaralayan..) İlkan San Semai Nihavend
 Sızıverdin içime güzel bir gözle kadın Samim Arıksoy Aksak Nihavend
 Sormuştu gönül çare şu hicranıma Samim Arıksoy Aksak Nihavend
 Süslen bahar dalı gibi Erol Sayan Lenk Fahte Nihavend
 Şu gönlümü yaralayan bu bahtımı karalayan (SİZDEN BİRİ) İlkan San Semai Nihavend
 Şu yanan bağrıma yaslan duyacaksın nesi var Mehmet Gökkaya Aksak Nihavend
 UNUTULMAZ (Kalbe dolan o ilk bakış) Mehmet Gökkaya Semai Nihavend
 YALVARIRIM ÜZME BENİ (Sevgilim desen bana) Erol Sayan Aksak Nihavend
 Yare bir baksın ne mümkün dilde sevda olmasın Samim Arıksoy Ağır Aksak Nihavend
 Yıllar geçti gelmiyorsun Erol Sayan Sofyan Nihavend
 Şu yanan aşığı bir onurlandır Samim Arıksoy Aksak Nikrız
 Bulmak ne uzak neş'eyi bir eski rüyayla Samim Arıksoy Aksak Nişaburek
 Aldattın kalbimi sen (ZALİM KADIN) Erol Sayan Semai Rast
 Anılar sussun bu gece Erol Sayan Sofyan Rast
 Aşk denilen ateşe yanalım mı  _ Sofyan Rast
 Bir gamlı seher vakti çıkarsın yola erken Ekrem Gürenli Aksak Rast
 Bu dünyanın sonu boş kalırsa viran kalır Mehmet Erbulan Düyek Rast
 Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam Halil Soyuer Sofyan Rast
 Demen bana demen gerçeği düşü  Ahmet Tufan Şentürk Düyek Rast
 Geçsin günler haftalar aylar mevsimler yıllar  Enis Behiç Koryürek Semai Rast
 İstanbul'u artık hiç sevmiyorum Mehmet Erbulan Düyek Rast
 Kırda renk renk çiçek açar Erol Sayan Aksak Rast
 Nerde kaldın n'eylemişsin kendine  Samim Arıksoy Müsemmen Rast
 O yeşil gözlerin ömrüme bahardı (ŞEYTAN KIZ) Erol Sayan Düyek Rast
 Reng-i ruhsarına gülgun dediler Sait Efendi (Üryanizade) Aksak Rast
 Saçını ben bağlayıp ben açmak istiyorum Erol Sayan Düyek Rast
 Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde ... E.Allen Poe-Melih Cevdet Anday Düyek Rast
 Sensiz geçen günlerde bir hoşluk var içimde  Mehmet Erbulan Düyek Rast
 Sevda çiçeği gibi kalplerde geziyorsun Vahit Özaydın Aksak Rast
 Sevgilim dedim inanmadın Erol Sayan Düyek Rast
 Şu dünyayı taş topraktan sanıyorsan aldanırsın Samim Arıksoy Düyek Rast
 Yadın akla düşende Erol Sayan Yürük Semai Rast
 Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak Yılmaz Topuz Semai Rast
 Neden bu hıçkırıklar bu gözyaşları niye Taner Şener Düyek Rast 
 Çoktur bilirim kulluğu ıfada kusurum Samim Arıksoy Yürük Semai-Cur. Saba
 Güle sorma o bilmez aşkı sevdayı neş'eyi Erol Sayan Düyek Saba
 Yine özlem dolu kalbimde birikmiş acılar Zahirettin Erkılıç Aksak Saba
 Açılır gonca gül yar seni sevse bülbül yar Erol Sayan Nim Sofyan Segah
 Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim Erol Sayan Nim Sofyan Segah
 Sana hasret gibiyim yansa da göğsünde başım  Mehmet Gökkaya Aksak Segah
 Seni seven olmasın yüzüne bakmasınlar (BEDDUA) Erol Sayan Sofyan Segah
 Dergahına vardım o keremkarı gören yok Samim Arıksoy Hafif Sultanı Yegah
 Yaz mevsimidir aşka heveslendi gönlüm Bekir Sıtkı Erdoğan Aksak Sultanı Yegah
 Uydum kaderin hükmüne takdıre sözüm yok Samim Arıksoy Hafif Suzidilara
 Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin Erol Sayan Düyek Suznak
 Sana bağlanan gönül boş yere bekledi Erol Sayan Düyek Suznak
 Kaygısız kuşlar uçar sürmeli ceylan kaçar Samim Arıksoy Semai-Düyek Şevkefza
 Sen meramım sen beyanım sen ki pirayem benim Samim Arıksoy Devr-i Hindı-Semai Şevkefza
 Sevilen bir yüzü toprakta hayal etmesi zor Fuat Uluç Aksak Şevkefza
 Yüzü solmuş güneşin boyun bükmüş çiçekler Samim Arıksoy Düyek Şevkefza
 Bıktım taşımaktan şu yanan kalbi usandım  Mehmet Gökkaya Aksak Uşşak
 Dün gece ş'ol Yunus girdi rüyama (ONU GÖRDÜM) Halil Soyuer Düyek Uşşak
 Mevsimler yas tutup çöller ağlasın Mustafa Sevilen Düyek Uşşak
 Senden uzaklarda seni düşünsem Mehmet Erbulan Sofyan Uşşak
 Tad verse de coşturmuyor ruhları (ESKİ ŞARAP ESKİ ŞARKI) Haluk Eser Düyek Uşşak
 Tanrı saklasın bir gün düğüm olur nefesin titrer tükenir sesin Güzide Taranoğlu Sofyan Uşşak
 Kordonboyu seyrine düştü (EFE) Erol Sayan  Evfer Rast