Gavsi Baykara (1902-1967)

Gavsi Baykara (1902-1967)

 

 

 

Gavsi Baykara, Yenikapı Mevlevihânesi şeyhi Mehmet Celâleddin Dede’nin torunu, şeyh Mehmet Abdülbâki Baykara’nın oğludur. 24 Mart 1902 tarihinde Yenikapı Mevlevihânesi’nde doğdu. İlkokul öğreniminden sonra Davutpaşa ve Galatasaray Sultanisi ile Darülhilâfe medresesine devam ettiyse de bitiremedi. Babasının 1919 yılında ölümü üzerine aynı tekkeye şeyh oldu.

 

1941 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’nda neyzenlik yaptı; piyasada çalıştı. Derbeder bir hayat sürerek son yıllarını felçli olarak geçirdi. 15 Kasım 1967 tarihinde İstanbul’da öldü. Musikiyi Rauf Yekta Bey ile Ahmet Irsoy’dan öğrenmiştir. Ney hocası Hakkı Dede’dir. Bilinen eserleri 4 peşrev, 9 saz semaisi, 55 şarkıdan ibarettir. Suzinak makamındaki bestesi ile tanınır:

 

Dokunma kalbime zira çok incedir kırılır

O tıpkı mabede benzer ki, orda hıçkırılır

Gülersen aşkıma gönlüm harap olur yıkılır

O tıpkı mâbede benzer ki, orda hıçkırılır

 

,Hazırlayan: Suat Yene