Vardakosta Ahmet Ağa

1728 yılında Amasya'da doğdu. Bestekar Hızır Ağa'nın oğludur.
Endurun'da eğitim gördü. Yenikapı ve galata Mevlevi-hane'lerine devam etti.
Mevlevi oldu. I. Abdülhamit döneminde ün yaptı. III. Selim tahta çıkınca "Padişah Muhasipliği"  görevine getirildi.
"Ferahfeza" makamının mucidi olan Ahmet Ağa,  "Darb-ı Hüner" adıyla büyük  usul icat etmiştir.
Dini ve dindışı eserler besteleyen Ahmet Ağa, XVIII. Yüzyılın büyük bestekarlarındandır.
Günümüze kadara ulaşan; 2 Ayin, 17 Peşrev, 8 SazSemaisi, 6 Beste, 3Semai ve 8 Şarkısı vardır.
MehmetAğa, Sadullah Ağa ve Hafız Şeyda  ile birlikte, "Tahir Kar" hazırladı fakat günümüze kadar gelmedi.
1794 yılında öldü. Cenazesi Galata Mevlevi-hanesi haziresine gömüldü.