Vecdi Seyhun (1915-1984)

Vecdi Seyhun (1915-1984)

 

Zeybek Havaları

Vecdi Seyhun 1915 yılında İstanbul’un Kanlıca semtinde doğdu. Neşet Bey ile Firûze Hanım’ın oğludur. Öğrenimi ile musiki çalışmalarını birlikte yürüttü.

 

Komşusu olan Santuri Ziya Bey’den nota, usul ve Keman dersleri aldı. İki yıl süren bu derslerden sonra hocasının ısrarı ile santur çalışmaya başladı. Yirmi dokuz yaşında İstanbul Belediye Konservatuarı’na girdi. Hüseyin Sadettin Arel’in teşviki ile viyolonsel çalmasını öğrendi. Burada on altı yıl viyolonsel çaldı. Piyasada çalışmadığından serbest sanat hayatı yoktur. Başta Münir Nurettin Selçuk olmak üzere bazı ses sanatkârlarının düzenlediği ciddi konserlere katıldı. Uzun yıllar İstanbul Radyosu’nda hem icrakâr, hem de repertuar kurulunda görev yaptı.

 

Buselik Zeybek Havası, Ferahfeza Saz Semaisi,   Ferahnâk Saz Semaisi, Hicaz Zeybek Havası, Hicazkâr Zeybek Havası,  Isfahan Saz Semaisi,   Nihavent Saz Semaisi,  Nişaburek Saz Semaisi, Segâh Medhal,  Segâh Zeybek Havası saz eserleridir. 

Sözlü eserlerinden en önemlisi Nihavent şarkısı:

 

Gönül sen, hey, hey gönül sen

Kime dert yansam elinden

Bana adım bile dertken

Mecnun edip dile yaydın

Gönül sen olmaz olaydın

Ben önce derken vur diye

Yolumu kesdin dur diye

Aşkın yaşı yoktur diye

Gençliğimi hiçe saydın

Gönül sen olmaz olaydın

 

Hatırlarda kalan diğer sözlü eserleri:

 Hazırlayan: Suat Yener

 

 Bir hatıra zevkiyle yine andım gamları Acem Kürdi Aksak Hüseyin Aydın Kaya
 Dil-bestenim meshurunum  Buselik Semai Recaizade Mahmut Ekrem
 Gül budanmış dal dal olmuş Hüseyni Curcuna Öksüz aşık (Dede)
 Sevdalı eyledin beni asude-hal iken Hüseyni Ağır Aksak İsmail Safa Bey
 Bi-mar-ı aşkın dermanısın sen Kürdîlihicazkâr Aksak Ömer Naci Efendi(Muallim)
 Yarin aşıklar ile ülfeti pek güçtür güç Nihavent Ağır Aksak Moralızade Leyla Hanım
 Beni hicranlara terk eyleyerek gitti o yar Nihavent Aksak Mahmut Nedim Güntel
 Hatırlar mısın beni bir zamanlar ne kadar severdin  Nihavent Aksak Hüseyin Aydın Kaya
 GÖNLÜMLE HASB-I HAL (Gönül sen hey hey gönül sen) Nihavent Curcuna Hüseyin Aydın Kaya
 Gönül sen hey hey gönül sen (GÖNLÜMLE HASB-I HaL) Nihavent Curcuna Hüseyin Aydın Kaya
 Tek yıldız parlamıyor bu gönül gecesinde Nihavent Semai _
 Bağ gölgelenir güller açar bülbül öterken Nihavent Semai-Curcuna Cenap Şahabettin 
 Baktım da hazan akşamının ufkuna dalgın Nihavent Sengin Semai Güngör Güner
 Huban içinde ser-firaz  Rast Aksak Recaizade Mahmut Ekrem
 Nazın çeker mi dil sana üftade olmasa  Rast Sengin Semai Recaizade Mahmut Ekrem
 Serhoşum efzun o çeşm-i neş'eyabından senin  Rast Ağır Aksak Recaizade Mahmut Ekrem
 Sus denizi dinle sevgilim Rast Nim Sofyan-Y.Sem. Rengin Nadir
 Yine dargın kapattın pencereleri (AYRILIK) Segah Nim Sofyan Hüseyin Yurdabak
 Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecroldu nümayan Segah Nim Sofyan Ahmet Haşim Bey
 Uğradım ketmanı güç bir hale ben  Şedaraban Düyek Ömer Naci Efendi(Muallim)
 Cemali didede yarin serab olup gidiyor Uşşak Aksak Reşat Özpirinçci
 Akşam yine ruhumdaki hicran ile yandım Segah Aksak Mahmut Nedim Güntel