Ateş-i suzan-ı firkat yaktı

Makam: Hicaz

Bestekar: Hacı Faik Bey

Sanatçı: Müzeyyen Senar -

Güftekar: Mehmet Sadi Bey

Usül: Curcuna

Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism ü canımı

Bir harab abede döndürdü dil-i varımı

Neyle teskin eyleyim bu dide-i giryanımı

Çünki aldırdım elimden sevgili cananımı

 

Ağla çeşmim ağla , durma gitti elden nazlı yar

Çağla ey eşk-i terim , çağla misal-i cüy-i bar

 

Bağrımı deldi seraser tiğ-ı sertiz-i kaza

Nişteri gam işledi durdu ciğergahımda ta

Perde çekti subh gah-ı vuslata şam-u bela

yar-i yaversiz haram  olsun cihan artık bana

 

Ağla çeşmim ağla , durma gitti elden nazlı yar

Çağla ey eşk-i terim , çağla misal-i cüy-i bar