Hicaz Makamı

Adını Arabistan'daki Hicaz bölgesinden almıştır
 Yay Burcu. Ateş tabiatlı. Sıcak özellik gösterir. Jüpiter bağlantılıdır. 
En eski makamlardandır.
Kuru- soğuk nedenli hastalıklar için faydalıdır. Kemiklere, beyne ve çocuk hastalıklarına tedavi edici etkisi vardır.
 Üro-genital sisteme ve böbreklere etki gücü fazladır.
Düşük nabız atımını yükseltir ve göğüs bölgesi diğer önemli etki alanıdır. 
Yatsıdan sabaha kadar olan zamanda etkisi fazladır. 
Alçakgönüllülük duygusu verir
Zengüle ve Zirgüle makamları ile yakınlık gösterir. 
Durağı = Dügah Perdesi
Güçlü = Neva Perdesi
Seyri = Çıkıcı - Inici
Yedeni = Rast Perdesi
Donanım = Dik Kürdi, Nim Hicaz ve Eviç
Dizisi = Dügahta Hicaz 4'lüsüne, Nevada Rast 5'lisinin Eklenmesiyle Oluşur.
Sistemci Okulda
Safiyüddin Urmevi, Şerefiye'sinde Hicaz dörtlüsü ve beşlisini şu sözcüklerle ifade ediyor:
a) Cins-i nazım-ı gayri muntazam-ı eşkal (Bugünkü Hicaz dörlüsünü ifade eder)
b) Cins-i nazım-ı gayri muntazam-ı ahad ( Bugünkü Uzzal beşlisini ifade eder)
Arel-Dr.Ezgi Sisteminde
Hicaz Makamı mülayimdir. Seslerin isimleri pestten tize doğru ; dügah, dik kürdi, nim hicaz, neva, 
hüseyni, eviç, gerdaniye, muhayyerdir; nota isimleri ise, la, bakiyye bemollü si, bakiyye diyezlisi 
do, re, mi, bakıyye diyezli fa, sol, la, dır.
Hicaz makamının dizisi, pest tarafta bir hicaz beşlisine tiz tarafta bir uşşak dörtlüsünün birleşimidir
Hicaz beşlisi (pest) +Uşşak dörlüsü
Abdülkadir Töre-Ekrem Karadeniz Sisteminde
Rast, Dügah veya Hicaz, Neva perdelerinden terennüme başlar ve Dügah perdesinde karar verir.