Hicazkar Makamı

Türk Musiki'sinde " şed " makam.
4 asırlık makamdır. Makamlar arasınada 9. Sıraya girer.
Zengüle makamının bir ton peste , rast (sol) perdesindesinin şeddidir.
İnici seyir gösterir. Tizden peste söylenir.
Güçlüsü : Neva (re)
Donanımı : Segah ( "si" koma bemolü ) ,Hisar ve Zengüle ( "mi" ve "la" bakıyye bemolleri)  ve 
Evc ( "fa" bakıyye diyezi) konur.