Sen bezmimize geldiğin akşam seher olmaz

Makam: Suzinak

Bestekar: Hasan Ali Yücel

Sanatçı: Zeki Müren

Güftekar: Hasan Ali Yücel

Usül: Curcuna

Sen bezmimize geldiğin akşam seher(neler) olmaz
Aşkın beni sermest ediyorken keder olmaz
Ölsem de senin uğruna canım heder olmaz
Sen saçarını çözdüğün akşam seher olmaz

Dalgın ve ilâhi eriten bir bakışın var
Bir anda büün rûhumu birden yakışın var
Karşımda periler gibi nazan akışın var
Sen bezmimize geldiğin akşam neler olmaz

Hazırlayan: Suat Yener