Amir Ateş

Amir Ateş

Amir Ateş

 

Bir kızıl goncaya benzer dudağın

Amir Ateş (1942-)

 

 Amir Ateş, güftekârlığı, bestekârlığı, mevlithanlığı ve hafızlığıyla, bu topraklara büyük hizmetleri dokunmuş bir sanatçı olan Amir Ateş, 1942 yılında Kandıra'nın Yadeş köyünde doğmuş. 15-20 haneli Yadeş'te kaval sesleriyle kulağı dolan Ateş’in babası Hafız Vehbi Ateş, o civarın din âlimlerinden biridir. Oğlu Amir'in de hafızlıktaki ilk öğretmenidir. Kur'ân-ı Kerîm'i Kandıra Kursu'nda hıfzetmeye devam eden genç Amir, babasının vefatıyla, 1955 senesinde, Nuruosmaniye Kurân Kursu'nda Hasan Akkuş'un talebesi olur. 14-15 yaşlarında hafızlığını nihayete erdirir.  Eğitimini dini yönde geliştiren bestekâr, İstanbul’da zamanının en değerli üstatlarından feyiz almanın gayreti içinde olmuş Kemal Batanay, Sabahattin Volkan, Saadettin Kaynak gibi büyüklerin öğrencisi oldu.

 

1959 yılında belediye Mezarlıklar Müdürlüğüne memur olarak başladı. Aynı yılda Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin çalışmalarına katıldı. Burada Emin Ongan'nın öğrencisi oldu iyi dostluklar yaşadı. 1964 yılında askerlik görevini tamamladı ve İstanbul'a döndü. Beste çalışmalarına hemen aynı tarihlerde başladı ve Musikimizin sanat, dini, halk müziği ve saz eserleri gibi dallarında pek çok denemeler yaparak bugüne değin 700-800 civarında eser musikiye hediye etti. İlk olarak sözleri Reha Güzey'e ait olan

 

Gönlüm özler kaybolan manalı mahzun çehreni

Ruhum ağlar ürperir hep kıskanırken ben seni

Gül yüzün aklımda her an yâd ederken ben seni

Güller açmış âlem olmuş neşeden mest neyleyim.


 

İsimli güfteyi Hüzzam makamında besteledi. Üsküdar Musiki Cemiyeti’ndeki hocalığının yanı sıra; “Anadolu Yakası Telefon Baş Müdürlüğü”, “Türkiye Denizcilik İşletmeleri”, “İstanbul Ehli Kuran ve Mevlithanlar-Derneği” Tasavvuf koroları gibi birçok topluluktan başka Diyanet İşleri Başkanlığı seminer ye kurslarında da hocalık yaptı. Gördüğü her güzelliği, duyduğu her duyguyu, denenmemiş birçok motifleri ele almak suretiyle; benzerliklerin de ötesinde, orijinal, yeniliklere önem verdi. Bu orijinal örneklerinden biride sözlerini İlham Behlül Pektaş’ın yazdığı Segâh şarkısında buluruz:

 

Ben seni unutmak için sevmedim

Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim

Bekledim sabah akşam yollarını

Ölmek istedim bir türlü ölmedim

Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu

Kalp acı, dünya hüzün, gözyaşı dolu

Şimdi sen kimbilir nerelerdesin

Gelir gecelerden koşarak sesin

Bana en acı haber kiminlesin

Adını içimden hala silmedim

 

Besteci olarak tanıdığımız Amir Ateş, Mevlithan olarak da ününü duyurdu ve bu yönde de pek çok öğrenci yetiştirdi.

Şair Melek Hiç Hz. Muhammed’e olan aşkını, sevdasını, ona olan minnet ve şükranını dile getiren duygularını şiire dökmüş. Sıra bu şiirin notalarla nakşedilmesine gelmişti. Şiir Hafız Bestekâr Amir Ateş’in ilk tasavvufi ve musiki hocalarından Sabahattin Volkan’ın kızı tarafından yazılıp Üstada verildi. Amir Hoca bu şiire nasıl bir beste yapacağını düşünüyordu. Fakat kendisinin de ummadığı esrarla beş dakikada bestelediği şarkı oldu.

Amir Ateş, çok yakın bir ailenin yanında Kadıköy’de kalıyordu.  Bir akşam, yemek hazırlığı yapılırken, evin küçük oğlu Mehmet ile oyun oynuyordu. Elektrikler kesildi, ışıklar söndü, Mehmet korkmasın diye üstat kucağına alıyor ve pencerenin yanına götürüyor.

 Yoldan geçen arabaları, yolu göstererek oyalamaya çalışıyordu. “Mehmet bak” falan diyor ama nafile Mehmet ağlamaya devam ediyor. Derken hemen yan taraftaki piyanoya yöneliyor. Çocuk ağlamasın diye piyanonun tuşlarına basmaya başlıyor ve “dım, dım, dım” diye çalıyor ve melodi o anda Melek Hiç’in yazdığı şiirle özdeşleşiyor. Derhal notalarını yazmaya başlıyor ve bu güzel şarkı doğuyor. Şarkı bestelendikten kısa bir zaman geçtikten sonra TRT son yüzyılın şarkısı diye plaket verdi.

 

Bir kızıl goncaya benzer dudağın,

Açılan tek gülüsün sen bu bağın,

Kurulur kalplere sevda otağın,

Kim bilir hangi gönüldür durağın.

Her gören göğsüme taksam seni der,

Kimi ateş gibi yaktın beni der,

Kimi billur bakışından söz eder,

Kim bilir hangi gönüldür durağın

Eserlerinde lirik ve melodi zenginliğini bulmak mümkündür. Ve daha bir çok güzel şarkılarıyla musikimizdeki önemli yerini almıştır.  (Rahmi Kalaycıoğlu, Türk Musiki Bestekârları Külliyattı Cilt:3 Sayı:51, Mustafa Rona, 20.Yüzyıl Türk Musikisi S:733, Suat Yener, Şarkıların gözyaşları S:250,) 

 

 Bir gün ne hayalim ne de gölgem kalacak Ümit Yaşar Oğuzcan Acem Aşiran Curcuna
 Sevdim seveli o kızı aşkı yüreğimde sızı Galip Hamza Berkay Acem Aşiran Curcuna
 Tadı olmaz hayatın sensiz geçerse eğer Orhan Tokmakoğlu Acem Aşiran Düyek
 Yağmur ol bir acı sonbaharla gel Bekir Sıtkı Erdoğan Acem Aşiran Semai
 Seninle kışlar bile yaz gibi gelir bana Engin Çır Acem Aşiran Sofyan
 Sana bilmem ki nasıl söylemeli Vahit Özaydın Acem Kürdi Aksak
 Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam Yaşar Nabi Nayır Acem Kürdi Düyek
 Gel deniz bakışlım sel gibi çoş gel Bekir Sıtkı Erdoğan Acem Kürdi Düyek
 Yıldızları sersem ayaklarına yüzün gönlüme ... İskender Önal Acem Kürdi Sofyan
 Güller kadar taze bahar kadar şen Yaşar Nuri Öztürk Bayati Düyek
 İlahi bir güneşsin nuruna pervanedir alem Ali Ulvi Kurucu Bayati Düyek
 Gönül ister otursaydık dizdize İbrahim Bodur Buselik Curcuna
 Aşkın adı önce şaka başlar gözde baka baka İlham Behlül Pektaş Buselik Düyek
 Sen bakardın penceremden yollara Amir Ateş Buselik Düyek
 Sevda denen alev ruhu bir sarsın Bekir Mutlu Buselik Düyek
 Şu yarin tavrını ne hayra yorsam Yıldırım Coşkun Buselik Düyek
 Günahım hadden efzundur bana rahmeyle Allah'ım Dikençoğlu Dügah Devr-i Hindi
 Hayatımın çiçeği sıcak bağrında solsam Kenan Akansu Evc Düyek
 Çırçır suyu gözyaşlarıdır aşkıma sel sel Bekir Sıtkı Erdoğan Evc Sofyan
 Ey gonce-i sevda bana bir handeni göster Mustafa Nafiz Irmak Evc Yürük Semai
 Savrulur aklım başımdan sen esersin her fasıl Bekir Sıdkı Erdoğan Ferahfeza Devr-i Hindi
 Gönüldeki tomurcuklar güldür geçilmez Necati Çağırıcı  Hicaz Aksak
 Yüce dağlar göğe varmış aşamam _ Hicaz Aksak
 A bülbülüm nedir ah ü feryadın Ayşe Feyzioğlu Hicaz Düyek
 Aynalar sır tutar sır melalime Adem Erim Hicaz Düyek
 Dünyanın cennetine bir şehir kondurmuşlar İlham Behlül Pektaş Hicaz Düyek
 Gariplik tuttu boynumdan büker Mevla'ya Mevla'ya Bekir Sıtkı Erdoğan Hicaz Düyek
 Gözlerimden boşalan damla damla yaşımla Galip Hamza Berkay Hicaz Düyek
 Hiç neşesi yok hüzünlü gönlümün İbrahim Bodur Hicaz Düyek
 İçimde bir dertli bülbül öter Yunus Yunus diye Bekir Sıtkı Erdoğan Hicaz Düyek
 Kaybolan yıldız gibi çıldıran yalnız gibi Sedat Ergintuğ Hicaz Düyek
 Ötme bülbül bahar geçti yaz geçti Kazım Alkan Hicaz Düyek
 Ötme ey garip bülbül ötme öyle sen Erhan Puyan Hicaz Düyek
 Seni ben unutmak istemedim ki  _ Hicaz Düyek
 Ağlar sorarım hep seni gurbet gecesinden Faruk Nafiz Çamlıbel Hicaz Yürük Semai
 Acılar dikense sevgi bir güldür Ali Coşkun Hicazkar Sofyan
 Çamlıca yolları yokuşlu Amir Ateş Hicazkar Sofyan
 Geldik gidiyoruz bir şey görmeden İlham Behlül Pektaş Hicazkar Semai-Düyek
 Goncalar güller seni kıskanıyor bir tanem Şükran Işık Hicazkar Düyek
 Leyla dediler gönlümü açtım sana ben Bekir Sıtkı Sezgin Hicazkar Düyek
 Bir kara sevda benim bağladı kaderimi  Hamit Belli Hüseyni Semai
 Derdi var dağların büyük bir derdi Bekir Sıtkı Erdoğan Hüseyni Düyek
 Dertli Fırat  Bekir Sıtkı Erdoğan Hüseyni Sofyan
 Zülfün teline gönlümü sen bağlamadın mı Melek Hiç Hüseyni Nim Sofyan
 Anlamadım ayrılığa sebep ne  Şadi Kurtuluş Hüzzam Düyek
 Bu nağmeler unutulur sazdaki teller de susar Galip Hamza Berkay Hüzzam Düyek
 Diyemem derdimi bir başkasına Bekir Sıtkı Erdoğan Hüzzam Sofyan
 Gönlüm özler kaybolan manalı mahzun çehreni Reha Gizey Hüzzam Düyek
 Güzeller güzeli gel artık bana Hurşit Ungan Hüzzam Düyek
 İstemem gülmesin artık bana talih yüzünü Bekir Sıtkı Erdoğan Hüzzam Düyek
 O şarkı söylenirken sesinde sitem vardı Yılmaz Karakoyunlu Hüzzam Curcuna
 Sevdalı gözlerin mest eyler beni Emine Ertem Hüzzam Aksak
 Şu göğsüm çağlayan olsa İbrahim Bodur Karcığar Curcuna
 Yine menekşelerde gözlerini aradım Galip Hamza Berkay Kürdi Düyek
 Bahçemde çemen gözlerinin rengine benzer Yasin Hatipoğlu Kürdîlihicazkâr Aksak
 Gönül defterinde borcu olanlar İlham Behlül Pektaş Kürdîlihicazkâr Curcuna
 Benim dünyam ne güzeldi orda yıldız ay gülerdi Halit Çelikoğlu Kürdîlihicazkâr Düyek
 Beşiktaş dendi mi yıldız görünür Rıza Başer Kürdîlihicazkâr Düyek
 Gönül tanımıyor engel gezer dallarda dallarda Galip Hamza Berkay Kürdîlihicazkâr Düyek
 Yollara düştüm ben yol verin dağlar Füsun Ocakçıoğlu Kürdîlihicazkâr Düyek
 Her güzel bağından bir gül seçerdi Faruk Nafiz Çamlıbel Kürdîlihicazkâr Semai
 Aç sineni mehtaba bedel çamlar içinde Şeref Güzelyazıcı Kürdîlihicazkâr Sofyan
 Mevsim bozuyor bağları bahtım yeni açmış Bekir Sıtkı Erdoğan Mahur Aksak
 Hani bahar sen bu yıl yarimle gelecektin Muharrem Demirbaş Mahur Düyek
 Hani bir gün başını göğsüme dayamıştın Kayhan Atalık Mahur Düyek
 Leyla Mecnun için ağlar dağdan taştan feryat gelir Şükran Işık Muhayyer Sofyan
 Bir kızıl goncaya benzer dudağın Melek Hiç Muhayyerkürdi Düyek
 Duvağın telinle güle güle git gözlerin ardında kalmasın Zeynep                       * İbrahim Bodur Muhayyerkürdi Düyek
 Falcılar her zaman avutur bizi Sami Derintuna Muhayyerkürdi Düyek
 Gözünün yeşilinde başka bir dünya var İlham Behlül Pektaş Muhayyerkürdi Düyek
 Henüz yeni açmıştı baharımın gülleri Nurettin Baykal Muhayyerkürdi Düyek
 Kaç takvim eskidi dön de şöyle bak Şahin Çandır Muhayyerkürdi Düyek
 Nakış nakış işledim sevdayı şu gönlüme İsmail Altınışık  Muhayyerkürdi Düyek
 Sevenler hep ağlarmış yanar bağrın dağlarmış Nükhet Ulaştır Muhayyerkürdi Sofyan
 Maziyi kadehlerden içip kandım o akşam Arif Hikmet Bey Nihavent Aksak
 Akacak sular geçecek rüzgar yağmur kar geçecek _ Nihavent Düyek
 Alev alev yakıyorsun bakınca gözde senin gibisini görmedim Halil Soyuer Nihavent Düyek
 Bahçenden derlediğin güllerini takıver İbrahim Bodur Nihavent Düyek
 Bugün elime geçti sevgilimin bir resmi Beşir Kara Nihavent Düyek
 Geceler böyle kalmaz ya şafak söker sabah olur Galip Hamza Berkay Nihavent Düyek
 Geceler derdime derman olmuyor Berran Yalçın Nihavent Düyek
 Kaç gündür durmadan gözüm seyriyor Halil Soyuer Nihavent Düyek
 Seninle olmak için bir dünya arıyorum Şadi Kurtuluş Nihavent Düyek
 Sesinde bülbüller baharı yad eder Reha Gizey Nihavent Düyek
 Sevdaya tutulmuş gönül sazını İlkan San Nihavent Düyek
 Sevimli Ankara'nın sevimli tatlı kızı Arif Hikmet Gökoğlu Nihavent Düyek
 Yağmurlu bir gündü hatırlar mısın  Halit Çelikoğlu Nihavent Düyek
 Bir masal yağmurunda ıslanmıştık seninle  İlham Behlül Pektaş Nihavent Semai
 Sevgisiz hiç olmuyor sensiz çilem dolmuyor _ Nihavent Semai
 Gönlümü vermek hep seni sevmek Amir Ateş Nihavent Sofyan
 Yağmur dediler n'eyledi yağmur bana dost (KUŞ MEVSİMİ) Bekir Sıtkı Erdoğan Nihavent Sofyan
 Bir yar sevdim etekleri yeldirme Bekir Sıtkı Erdoğan Nikriz Düyek
 Ne sana ne bana kalır bu dünya Sadık Atay Nikriz Düyek
 Aşığım dostlarım deliler gibi Sami Derintuna Rast Semai-Düyek
 Bakışları umutlu bazı günler bulutlu Melike Arıt Rast Düyek
 Ben andıkça adını aşk açar kanadını Kenan Akansu Rast Düyek
 Ben esirim sana artık beni öldür beni yak Kemal Gürses Rast Aksak
 Beni bu şarkı öldürecek göreceksin Turhan Oğuzbaş Rast Düyek
 Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin Celal Çetin Rast Düyek
 Ey sevgili ey gül-beden söyler misin cevrin neden Amir Ateş Rast Semai
 Geldim uzaklardan dünya şehrine adım adım gezip haz arıyorum Halil Soyuer Rast Sofyan
 Güle diken sana sitem yaraşır Metin Vural Rast Sofyan
 Güzel de sen hoş da sen Yavuz Yaman Rast Düyek
 Hayat suyum can damarım Tülin Dursun Rast Düyek
 İSTANBUL (Yedi tepe üstünde..) Reşat Özpirinçci Rast Düyek
 Mevsimler başka başka bahar güzel yaz güzel Şadi Kurtuluş Rast Düyek
 N'eyleyeyim dünyayı bana Allah'ım gerek Aziz Mahmud Hüdai Hz. Rast Sofyan
 Yapmacık çiçekler açan yüzünü görmez olaydım Cemal Safi Rast Semai
 Yaş otuzbeş yolun yarısı eder Cahit Sıtkı Tarancı Rast Sofyan
 Yaz kış bahar güz demedim Hayri Köroğlu Rast Sofyan
 Yedi tepe üstünde yedi cennet kurulu (İSTANBUL) Reşat Özpirinçci Rast Düyek
 Bu güzellik sana elbet soyundan Hayri Köroğlu Rast  Sofyan
 Ayrılık ateşi kalbe dolunca Mustafa Sevilen Saba Düyek
 Bilmem ki nedendir bu benim kalbimin ahı Necati Tokyay  Saba Aksak
 Buldu hep derdine dermanını canlar bu gece Ali Ulvi Kurucu Saba Düyek
 Seher vakti esen yeller baharda açılan güller Ayşe Feyzioğlu Saba Düyek
 Aşk ateşten bir gömlek onu giyenler bilir  İbrahim Bodur Segah Düyek
 Aşkın içimde bir çınar gibi Tülin Dursun Segah Düyek
 Gönül hep sendedir Elhamdülillah İbrahim Hakkı (Erzurumlu) Segah Düyek
 Sakın terk-i edepten kuy-i mahbub-i Hüda'dır bu  Nabi (Urfa'lı) Segah Düyek
 Aşkın dikenler gibi kaldı kalbimde benim _ Segah Semai
 Ben seni unutmak için sevmedim  İlham Behlül Pektaş Segah Semai-Düyek
 Bir şarkı var Segah'tan bir türkü var Dügah'tan Amir Ateş Segah Sofyan
 Canım kurban olsun senin yoluna Yunus Emre Segah Sofyan
 Ben de çaldım gençliğimde böyle saz İbrahim Bodur Sultani Yegah Düyek
 Ben hep hayalinle mi bahtiyar olacağım İlham Behlül Pektaş Sultani Yegah Düyek
 Bir taze heves verdi gülen gözleri nazla Reha Gizey Sultani Yegah Aksak
 Her dil seni sevda ile söyler avunur Yılmaz Karakoyunlu Sultani Yegah Aksak
 Niye sevdim seni bilmem ne kadar yandı gönül Reha Gizey Sultani Yegah Aksak
 Dönmez dediğin sevgili dönmüş geliyor Yılmaz Karakoyunlu Suzidil Aksak
 O bakışlardır eden ömrümü yıllarca heder Bekir Sıtkı Erdoğan Suzidil Aksak
 Bana bahar yaz gelip fırtınalar koparma Şadi Kurtuluş Suznak Düyek
 Gönül kuşum takıldı saçının ağına Ceyhun Savaşan Suznak Semai
 Kasrın açılan penceresinden leb-i derya görünür Yasin Hatipoğlu Suznak Aksak
 Su hava güneş gibi suya bir ateş gibi Zeyneddin Özalkan Suznak Düyek
 Hazan sinmiş ruhuma yaz beni mahzun eder Hamza Berkay Şevkefza Düyek
 Mecburki bahar gelmeye dünyamıza her yıl Halil Soyuer Şevkefza Aksak
 Som altına benzer bir eserden geliriz Yılmaz Karakoyunlu Şevkefza Aksak
 Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde Kemalettin Kami Kamu Uşşak Düyek
 İnsan sevdiğini özler ya hani işte bende seni öyle özledim Cengizhan Mutlu Uşşak Düyek
 Ne kadar istersen o kadar naz et seni incitecek göz var mı bende Hasan Karakuş Uşşak Düyek
 Sevgisiz yaşadım ben her sevgiyi İlham Behlül Pektaş Uşşak Düyek
 Günler var bir an gibi günler var bin yıl kadar Faik Bilki Uşşak Sofyan

 


 

Hazırlayan     :    Suat Yener

 

     

 

Yayın Tarihi: 30.12.2009

 

Lütfen Link verilerek ve kaynak belirterek kullanın