Dramalı Hasan Hasgüler

Dramalı Hasan Hasgüler

" Baharın gülleri açtı "

 

 

 

Hasan Hasgüler,Yunanistan'nın Doğu Makedonya bülgesindeki Drama* şehrinde 1896 yılında

dünyaya geldi.

1912 yılında başlayan Balkan Savaşı sırasında ailesi ile birlikte İstanbul'a gelerek göçmen

olarak yerleştiler. Böylece 16 yaşında ud öğrenmeye başladı. Ud çalmadaki başarısını

kısa zamanda geliştirdi ve bestekârlığa başladı. Doğduğu şehrin ismi ile Dramalı Hasan

olarak tanındı.

 

Yunanistan, Mısır,Suriye ve daha bir çok ülkede konserler verdi. Çok sayıda bestesi Musiki

repertuarında yerini aldı.

 

Rast Makamındaki, " Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi". " Baharın gülleri açtı "

ve " Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var ", Nihavent Makamında, " Yâ Rab

kalbimin sâhibi nerde ", " Sana bilmem ki neden hiç doyamam ", Uşşak makamındaki

"Sevdim diye zâlim seni beyhûde avundum " ve Hicaz makamında " Akşam olur

sabah olur yâr gelmez " şarkıları günümüze kadar güncelliğini korumaktadır.

 

Disiplinli, sert ve ciddi musiki adamı olarak tanındığı söylenir.

 

 18.06.1984  tarihinde İstanbul'da öldü.

 

*Drama, Yunanistan'da Doğu Makedonya bölgesinin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan ilin

merkezidir.Tarihi Makedonlar tarafından kurulan şehir uzun süre Roma hakimiyetin de

kalmış ardından Bizans'a bağlanmış kısa bir süre de Bulgarlar'ın eline geçmiştir. Ardından

bir süre yine Bizans hakimiyetinde kalmış ardından Sırplar tarafından ele geçirilmiştir.

1371'de Osmanlı egemenliğine girmiş ve 551 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmıştır.

Osmanlı döneminde şehre Anadolu'dan getirilen Türkler'le Balkanlar'daki bazı Pomak ve

Arnavut toplulukları yerleştirilmiştir. 1912 Balkan Harbi'nde şehrin Yunanlılar'ın eline

geçmesi sonucu buradaki Müslümanlar büyük acılar içinde bu şehri terk etmiş ve

Türkiye'ye gelmiştir.

 

 

Hazırlayan: Suat YENER

 

Kaynaklar:

 

 

 

20. Yüz Yıl Türk Musikisi…….Mustafa Rona

 

tr.wikipedia.org/wiki/Drama -

 
 

 

 

Yayın Tarihi: 09.02.2010

Her hakkı www.musikiklavuzu.net sitesine aittir. İzin alınmadan yayınlanamaz.

Link verilerek ve kaynak belirterek izinsiz yayınlanabilinir.