Emin Ongan

Emin Ongan

Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin Mimarı

 

 

Yaşamı:

 

Emin Ongan, 1 Eylül 1906 yılında Edirne’de doğdu.

Babası Cerrah Kolağası Ahmet Bey  ve annesi  Çaplıoğulları’ndan Zehra Hanım’dır

 

Ailesi Balkan Savaşı’ndan sonra İstanbul’a gelerek Üsküdar’a yerleşti. İlköğrenimini

Ravza-i Terakki Mektebi’nde tamamladı. Ortaokulu ve liseyi Edirne Sultanisi'nde okudu.  

Daha sonra tekrar İstanbul’a  gelerek Üsküdar’a yerleştiler.

 

1936 yılında Tekel Tütün Genel Müdürlüğü Muhasebe Tetkik bölümünde memurluğa başladı.

1951 yılında Tekel Muhasebe Tetkik Kısım Amiri olarak emekli oldu.

 

1930 yılında öğretmen Perihan Ongan ile evlendi. Tanju adında bir oğlu oldu.

 

2 Şubat 1985 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Üsküdar Doğancılar Câmii’nde

kılınan namazdan sonra 4 Şubat 1985 tarihinde Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

Sanat hayatı:

 

Henüz 12 yaşında iken ağabeyi Nedim Ongan’ın kemanını gizlice alarak çalmasıyla 

musiki hayatı başladı. Ailesinden gizli olarak keman çalmayı devam ettirdi. Ailesi duyunca

ilk olarak izin vermediler. Fakat daha sonra Ongan'nın ısrarını gören aile rıza gösterdi

 

1925 yılında Anadolu Spor Kulübü’nde Mildan-zade Niyazi Bey'in talebesi olan Tamburi

Süreyya Bey'in yönettiği musiki topluluğuna iştirak etti. Bu toplulukta sadece Darül-fünun

öğrencileri bulunuyordu.

 

Emin Ongan, ailesinin İstanbul Üsküdar’a yerleşmesi sonucu 1927 yılında o zamanki adı Dar-ül Feyz-I Musiki Cemiyeti olan Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne ilk musiki derslerini Mızıkalı Celâl Bey’den aldı. Bestekâr Ziya Bey’den makam, usul ve repertuar öğrendi. Hanende Arap Cemal ve Edip Nazım Bey ile çalıştı.

1928 yılında Üsküdar'daki İnşirah Bahçesi'nde sahneye çıktı. Sarayburnu ve Mulen Ruj gazinoların bir süre çalıştı.

 

1928 yılında Üsküdar'daki İnşirah Bahçesi'nde sahneye çıktı. Sarayburnu ve Mulen Ruj gazinoların bir süre çalıştı.

 

1945’te İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde koro yöneticiliği ve keman

sanatkârı olarak çalışmaya başladı. İstanbul Radyosunda uzun yıllar görev yaptı.

 Son olarak İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyesi olarak görev yaptı.

 

1 Eylül 1951 tarihinde saz sanatkârı olarak İstanbul radyosu’nda çalışmaya başladı.

 

Emin Ongan’ın hayatının en büyük kısmı bugün onun ismini almış olan Üsküdar

Musiki Cemiyeti’nde geçmiştir. 50 yılı aşan bu çalışmaları sonucu başkanı ve hocası

olduğu cemiyet onun en büyük eseridir.

 

19 Ekim 1987 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin genel kurul toplantısında  cemiyetin

ismi " Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti " olarak değiştirilerek ismi ölümsüzleştirildi.

 

Emin Ongan, yüzyılımızın Türk Musikisi bestekârları arasında önemli bir yeri vardır. .

Eserlerinde geleneksel şarkı bestekârlığının kurallarına bağlı oluşu ile dikkati çeker.

Makamlarımızın seyir ve karakterini belirtmesi yönünden kusursuz gibidir. Bilinen

eserleri üç saz semaisi ile doksan kadar şarkıdan ibarettir

 

 

Hazırlayan: Suat YENER

 

 

 

Kaynaklar:

 

 

 

Türk Müziği Külliyatı……...Rahmi Kalaycıoğlu

 

Üsküdar Musiki Cemiyeti web sitesi

 

Musiki Klavuzu Sözlü Eserler Antolojisi……..Suat Yener

 

www.turkmusikisi.com/bestekarlar