Haydar Telhüner (1905-1963)

Haydar Telhüner (1905-1963)

 

Erzurum’da 1905 yılında dünyaya gelen Kemani Haydar Telhüner’in babası Yüzbaşı Derviş Bey, annesi Cemile Hanım’dır. Daha 8-10 yaşlarında Erzurum çalgısı olan mey, davul, tef çalarak müziğe başladı. Dinlediği şarkılarda duyduğu Keman sesinden etkilenerek, bu saza yönelen Telhüner, o dönemin şartlarında bu enstürmanı öğretecek birini bulamadığı için kendi kendine icrasını öğrenerek musiki alemine dalmış.

 Musikiye olan ilgisi gün geçtikçe artan Telhüner, eksikliğini gidermek için bir dönem Erzurum Lisesi Müdürü Murat Uraz'ın yardımıyla bu okulda musiki derslerine girmiş ve bu sayede nota öğrenmiş

 

Haydar Telhüner, gün gelir İstanbul’a gitmeye karar verir. Burada Selahattin Pınar ve Sadettin Kaynak’tan faydalanır ve her iki sanatçıdan çok etkilenir. İlk çıkışını 1930 yılında Faruk Nafız Çamlıbel’e ait:

Soldukça günün matemi altında çiçekler

Bir gölge tanırdım ki, uzaktan beni bekler

Kalbimde emel, yolda vefasız kelebekler

Bir gölge tanırdım ki, uzaktan beni bekler...” dizelerini besteledi.

Haydar Telhüner’in gönlüne; belki okul sıralarından, belki mahalleden, belki de bulunduğu ortamdan biri düşmüştü ve ona delicesine aşıktı. Fakat bu aşk tek taraflıydı. Telhüner, duygularını notalara döker, Kemanını konuşturur.

 Haydar Telhüner’in yaşamı trajik bir olayla sona erer. Telhüner, 1963 yılında Yeşilköy civarında geçirdiği feci bir tren kazasıyla hayatını kaybeder. Bazı çevrelerce Telhüner’in ölümü intihar olarak yorumlanır. Kadri Şençalar, yakın arkadaşı Telhüner’in cenazesini Şişli’de kendilerine ait aile mezarlığında toprağa verir. (Sebahattin Bulut, Erzurum’da İzBırakanlar,s.146,KültürYayınları, İstanbul 1995, Mustafa Rona, 20. Yüz Yıl Türk Musikisi, Türkiye Yayınevi, sayfa; 565 Süreyya Çarbaş,www.alo25.com/ Keman-haydar-telhuner-makale,884.html ,www.musikiklavuzu.net)

 Türkü ve şarkı formunda 30-40 kadar eseri günümüze gelmiştir. Bunlardan en önemlisi Hicaz makamında bestelediği:

 Hüsnüne güvenme ey rûy-i mâhım

Niceler bu tarz-ı revîşten geçti seni vefasız, 

Sana kâr etmedi  feryâd-ı âhım

Benim âhım kûh-i keşîşten geçti seni vefasız

Hazırlayan: Suat Yener

 

Lütfen kaynak göstererek kullanın.

Haydar Telhüner  Repertuarı

 

 Şafak söktü yine Suna'm uyanmaz Gülizâr Düyek Haydar Telhüner
 Hüsnüne güvenme ey rûyi mahım  Hicaz Sofyan Seyrânî
 Sonsuz karanlıklarda güneşim Leylâ Muhayyer Kürdî Düyek Haydar Telhüner
 Pencereden ay doğdu Uşşak Sofyan _