İsak Varon

İsak Varon
Seyretmek için seyrini ey ruh-i revanım
1884 yılında Gelibolu’da doğdu. Musevi bestekarlarımızdandır. İlk musiki derslerini babasından aldı. 
O devirlerde Türkiye’ye bağlı olan Selanik’e yerleştikten sonra, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Adalet Bakanı olan bestekar Manyasizade Refik Bey’in avukatlık bürosunda çalıştı. 
İlk eserini 1907’de ve Isfahan makamından verdi. Hem patronu olan, hem de musiki ve Türkçe konularında yararlandığı Refik Bey’le beraber İstanbul’a yerleşti. 
Refik Bey’in ölümünden sonra Selanik’e döndü ve plak firmalarının Türk Musikisi rejisörlüğünü yaptı. 
Selanik elimizden çıkınca İstanbul’a temelli yerleşti. Sigorta şirketlerinde çalıştı ve Türk Musikisi dersleri verdi. 
Seksen kadar eseri bulunmaktadır.
02/23/1962 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.