İsmail Baha Sürelsan

İsmail Baha Sürelsan

 

 

İsmail Baha Sürelsan, Yozgat’ın tanınmış eşraflarından Ahmet Bahaddin Efendi’nin oğlu olarak

1912 yılında Bursa’da dünyaya geldi.

Küçük yaşlarda bağlama çalmaya başladı. Daha sonra da tambur’a gönül verdi. 1925 yılına kadar

Bursa’da musiki toplantılarına katıldı bilgisini arttırmasına yardımcı oldu. Bursa Mevlevi hanesi’ne

devam etti. Işıklar Askeri Lisesi’nde müzik öğretmeni Mustafa Rahmi Otman’dan öğrendiği nota

bilgisi, burada daha da ilerledi...

1927 yılında Kanuni Salim Bey’le kanun sazı üzerine çalışmaya başladı.

1935 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ise memuriyet hayatı

başladı. İlk görevi Ziraat Müdürlüğü idi.  1972 yılına kadar, Ziraat Vekaleti Şube Müdürlüğü,Bakanlık

Müfettişliği, Zirai Donatım Kurumu Baş Müşavirliği gibi görevlerde bulundu. Türk Sanat Musikisi

ile yakından ilgilenen SÜRELSAN emekli olduğu 1972 yılında, TRT’de Türk Sanat Müziği Uzmanı olarak

göreve getirildi.

 

İsmail Baha Sürelsan, TRT’de Repertuar Kurulu Başkanlığı, Kültür Bakanlığı Türk Musikisi Komisyonu

üyeliği görevlerinde de bulundu. 1968-1972 yılları arasında ayrıca Ankara İlahiyat Fakültesi’nde dini

musiki dersleri de veren SÜRELSAN,1977 yılında sağlığı nedeniyle Antalya’ya yerleşme kararı aldı.

TRT Antalya Bölge Müdürlüğü’nde Türk Sanat Müziği uzmanlığı yaparken, Akdeniz Üniversitesi Türk

 Sanat Müziği Korosu Şefliği görevlerinde de bulundu.1991 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi

bünyesinde yer alan ve kendi adını taşıyan Musiki Evi’nin kurucusu olarak önemli bir hizmet yaptı.

 

1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alan sanatçı,klasik köklere ve ilmi değerlere bağlı olarak 75

esere imza attı.

 

1998 yılında Antalya'da vefat etti. Adının verildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı "İsmail

Baha Sürelsan Konservatuarı" Antalya'dadır.