Kadri Şençalar (1912-1989)

Kadri Şençalar (1912-1989)

1912 İstanbul 'un Eyüp semtinde doğan Kadri Şençalar, Galata emniyet amiri Veli Rauf Bey ve Bahriye hanımın oğludur. Çocukluğu Tarabya’ da geçmiş ve 9-10 yaşlarında iken bir Rum müzik hocasından ve Kemani Cemil Bey 'den Keman dersleri almış. Kemanla Musikiye başlangıç yapmış daha sonra Bursa'da Ud hocası olan Tevfik Bey 'den nota ve usul dersleri almıştır. İstanbul’ un işgali dolayısı ile Bursa'ya yerleşmiş fakat ne yazık ki, sonradan Bursa'da Yunan işgaline uğramış olduğundan Burada ailece çok zor günler yaşamışlardır. Bursa Yunan işgalinden kurtulunca, Keman çalması nedeniyle ailesini rahata kavuşturmuştur.                      

 

Bursa Setbaşı Gazinosunda çalıştığı sırada, bir gece için gazinoya konser vermeye gelen meşhur Keman Üstadı Bülbüli Salih Bey ve ses sanatkârı eşine bir akşam Ud ile eşlik etmişti,

Üstat Salih Bey Şençalar'ın Ud çalış tavrını çok beğenmiş ve kendisine Ud çalmaya devam ederse gelecekte memleketin en iyi Ud üstatları arasında olabileceğini söylemişti. Çok güzel saz çaldıkları için Bursa 'ya konser vermeye gelen sanatçılar yanlarında saz takımlarını getirmez Şençalar’ın kendilerine eşlik etmelerini isterlerdi, zira "Soyadı Kanunu " çıktığında "Şençalar " soyadı kendilerine dinleyicileri tarafından verildi.      

Yusuf Nalkesen, Abdullah Yüce, Zeki Müren ve daha birçok ünlüleri yetiştiren Kadri Şençalar, Ortanca kardeşi Zeki 'nin Keman ve küçük kardeşi İsmail 'in de Kanun öğrenmesini sağlamış. Ortanca kardeşi Zeki’nin ölümünden sonra Kadri Bey bütün aileyi toplayarak doğduğu İstanbul'a gelip yerleşmiş.

İstanbul Belediyesi konservatuarına devam eden Şençalar , Darülacize'de yıllarca müzik hocalığı yapmış , Türkiye'de ilk defa Türk Musikisi Dergisi çıkartmış, Türkiye’de ilk defa Türk Musikisi Mensupları Sendikası’nı kurmuş ve Türkiye’ de ilk Ud Öğrenme Metodu’nu yayınlamıştır.           1930 yılında "Bir Bursalı kızın derdi" isimli şarkıyı besteleyerek bestekârlığa başladı.

Bir Bursalı kızın derdi
Her gün gönlümde kederdi
Ben severdim naz ederdi
Ey sevimli Bursa kızı
 
Çaldırdım gönlümü ona
Hiç yüz vermez oldu bana
Ezelden vurgunum sana
Ey sevimli Bursa kızı   

 

1950–1960 yılları arasında birçok yerli ve yabancı filmlerin müziklerini besteleyen Şençalar'ın TRT repertuarında 100’e yakın birbirinden güzel besteleri bulunmaktadır. Şarkıları günümüzde hâlâ dillerden düşmez. Hicaz makamında bestelediği şarkısıyla üne kavuştu. 

Ah edip inlerim gurbet elinde
Uzaktan göründü benim dağlarım
Yine garip kaldım gurbet elinde
Sevgilimi her gün arar ağlarım
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yâr olmayınca

Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde
Talihim düşürdü beni bu derde
Gözümü kapladı bir kara perde
Evimi yurdumu arar ağlarım
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yâr olmayınca

Udi Hırant’ ın jübilesinde (Taksim Çamlı Köşk Gazinosunda) O devrin en değerli saz sanatkârları ile birlikte 40 kişilik saz heyeti ile iki kardeş ilk olarak İstanbul’da sahneye çıkmışlardır. 

Fasıldan sonra Şençalar kardeşlerden yalnız olarak saz eserleri çalmaları istenmiş iki kardeş eserlerini icra ettikten sonra büyük takdir toplamışlardır. Bundan sonra başarıları devam etmiş, Kadri Şençalar Tepebaşı Gazinosunda Alabanda revüsünde Safiye Ayla 'ya ilerde Ümmü Gülsüm 'e eşlik etmiş, Atatürk'e çalmış ve sonradan besteleri ve Ud yorumu ile çok sanatçıya ideal olmuştur. 

Şarkı ve türkü formunda eserleri beğenilmiş gündemden düşmemiştir.

Şarkı formunun en önemli eserlerinden biride Hicaz makamındaki: 

Görmedim ömrümün asude geçen bir demini
Çekerim hep o siyah gözlerinin matemini
Hasretiyle inlediğim çekti benden elini
Çekerim hep o siyah gözlerinin matemini

 Yine Hicaz Türk Aksağı bestesi:

 Gönlüm yaralı bilmiyorum yâr bana n'oldu
Gül renkli yüzüm aşkın için bak yine soldu
Artık yetişir hasretimiz yılları buldu
Vallâhi inan dertli gönül hep seni sordu

Uşşak makamında bestelediği:

Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş
Bulunur mu bana bilmem senin gibi güzel eş
Kalbime yâre açtın gel elinle bâri deş
Bulunur mu bana bilmem senin gibi güzel eş

Türkü formundaki besteleri “Meşesiz dağlarda meleyen kuzu”, “Evlerinin önü boyalı direk”, “Eşimden ayrıldım gözyaşım durmaz” Hicaz makamındaki çalışmalarıdır. Sazına hakim bir üstattı. Hatta Ud çalışındaki kabiliyeti ve kıvraklığı her ortamda dile gelirdi. Bu beceriyi bestelerinde de görmek mümkündür. Hüzzam makamındaki Necdet Atılgan’ın sözlerini yazdığı: 

Gezdiğim dikenli aşk yollarında
Elimden bir kırık saz geldi geçti
Kara talihimden yine bu yıl da
Baharı görmeden yaz geldi geçti

Adını andıkça titrerim hâlâ
Var mı benim gibi âşka müptela
Muhabbet denilen püsküllü belâ
Sanmayın başımdan az geldi geçti                

Şarkısı ses sanatçılarının özellikle Müzeyyen Senar’ın repertuarında her zaman tercih edilmiştir. Son olarak ta, İstanbul Belediye Konservatuarına Ud hocası olarak atanmış ve 1989 tarihinde İstanbul 'da vefat etmiştir. 3 kız 1 erkek olmak üzere dört çocuğu ve 9 torunu vardır. Yüz civarında eser musiki hazine hediye etmiştir.

Hazırlayan: Suat Yener

Lütfen kaynak göstererek kullanın.

Kadri Şençalar Repertuarı

 Yine o menekşe gözler aralı Dügâh Düyek Vecdi Bingöl
 Karşı dağdan uçan turna Gerdâniye Nim Sofyan K.Uruklu
 Köylü kızı köylü kızı kalbimde bıraktın Gerdâniye Nim Sofyan _
 Ah edip inlerim gurbet elinde (N'EYLEYİM KÖŞKÜ...) Hicaz Nim Sofyan _
 Bak şu çiçeğin rengine Hicaz Düyek Nûri Uçar
 Eşimden ayrıldım gözyaşım durmaz (YARALI CEYLÂNIM) Hicaz Yürük Semâî _
 Evlerinin önü boyalı direk Hicaz Sofyan _
 Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n'oldu Hicaz Türk Aksağı _
 Görmedim ömrümün âsûde geçen bir demini Hicaz Aksak Kadri Şençalar
 Hasretle geçti ömrüm baharım hem de yazım Hicaz Düyek Ziyâ Polat
 Hicrân hastasıyım yapayalnızım Hicaz Düyek Vecdi Bingöl
 İç durma iç güzelim Hicaz Sofyan Ali Nihat Özdemir
 Kırık kalbimi incitme çünki kalbim yâreli  Hicaz Curcuna Kadri Şençalar
 Meşesiz dağlarda meleyen kuzu Hicaz Nim Sofyan _
 N'EYLEYİM KÖŞKÜ N'EYLEYİM SARAYI (Ah edip inlerim..) Hicaz Nim Sofyan _
 Zannetme seni şimdi görüp şimdi beğendim Hicaz Curcuna A.Rıdvan
 Bahçemdeki son goncayı rüzgâr koparırken Hicazkâr Semâî Ali Özokur
 Cumhuriyet gençleriyiz Ata'mızın erleriyiz Hicazkâr Sofyan Ziyâ Polat
 Her derde şifâ göğsünü koklar bayılırdım  Hicazkâr Aksak Mustafa Nâfiz Irmak
 Yanıyor kalbimdeki hicran ateşi Hicazkâr Aksak Kadri Şençalar
 Şu karşıdan  gelen esmer aşkıma ihânet etti  Hisâr Bûselik Aksak _
 Bir yemyeşil yalnızlıkta nurdan harmansın Hüseynî Düyek Feyzi Halıcı
 Sevmek bilen elbet bulur aşkı da sende Hüseynî Yürük Semâî Şükrü İnce
 Gezdiğim dikenli aşk yollarında Hüzzâm Nim Sofyan Necdet Atılgan
 Gülsün diye hep gül yüzüne gülleri serdim Hüzzâm Curcuna Seyit Karamanoğlu
 Sevdâ budur güzelim aç gönlümü bak da gör Hüzzâm Düyek Ceyhun Savaşan
 KONYA'LI KIZ (Yeşil olur şu Konya'nın..) Karcığar Sofyan _
 Yeşil olur şu Konya'nın Meram'ı (KONYA'LI KIZ) Karcığar Sofyan _
 Sazını ağlat biraz yine ızdırâbım var Kürdîli Hicazkâr Düyek Selim Subay
 Söylerim söylerim hastadır gönlüm  Muhayyer Sofyan _
 Bahtından çileliye söylenecek söz var mı Nihâvend Curcuna Vecdi Bingöl
 Derindedir hâtıran içimden hiç silinmez Nihâvend Semâî Sezer Atılgan 
 Ey güzel İstanbul benim sevgili yârim Nihâvend Sofyan Vecdi Bingöl
 Gizli bir sır dolaşır sanki gözlerde derin Nihâvend Curcuna Hayri Nurlu
 Kararan gönlüme artık felek de olmuyor yâr Nihâvend Düyek Selâhaddin Hisli
 Yıllar yılı ayrı kaldım  sevginden Nihâvend Nim Sofyan Feyzi Halıcı
 Dağ başında tüter duman  Nikrîz Evfer _
 Bırak beni beni bırak Rast Düyek _
 Dere boyunda saz olur sevilende pek naz olur Rast Sofyan _
 Şu dünyanın üstünde ne varsa güzel diye Rast Düyek _
 Bağrı yanık bir anayım Sabâ Curcuna Vecdi Bingöl
 Garib bülbül neden böyle feryâd edersin Sabâ Düyek Kadri Şençalar
 Kaçma ardınca süründürme ölümden ölüme  Sabâ Düyek Vecdi Bingöl
 Beni kimse eyleyemez benim gönlüm alan gelsin Segâh Curcuna Gevherî-Kadri Şençalar
 Bin yara açarken diken bülbüle  Segâh Düyek Vecdi Bingöl
 Hasretle geçen günler ne zaman son bulacak Uşşâk Aksak Ziyâ Polat
 Kanatsız bir kuş gibi kaldım gurbet ellerde Uşşâk Aksak Nâci Özlü
 Kesik saçı kumralmış Uşşâk Aksak Ali Bey (Kemânî)
 Ne olur unutma beni Uşşâk Aksak K.Yılmaz
 Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş Uşşâk Curcuna _
 Su doldurmuş testisini  Uşşâk Sofyan Cemâl Özcan