Mesut Ekrem Cemil (1902-1963)

Mesut Ekrem Cemil (1902-1963)

Tambur Hocası, Virtüöz

 

Mesut Ekrem Cemil 1902 yılında, İstanbul’un Cağaloğlu semtinde doğdu. Dahi sanatkâr Tamburi Cemil Bey ile Saide Hanım’ın oğludur. Okul çağına gelinceye kadar babasının sanat atmosferi içinde büyüdü; evlerinde gelen büyük sanatkârları tanıdı. Orta öğrenimini 1914-1918 yılları arasında İstanbul Sultanisi’nde tamamladı.

1920 yılında “Hukuk Mektebi”ne başladı ise de Şerif Muhittin Targan ve hocası Sadettin Arel’in tavsiyesi ile yarıda bırakarak musiki öğrenimi için Berlin’e gitti. Burada Stern Konservatuarı ve Müzik Akademisi’nde okudu. Akademinin hocası olan Profesör Hugo Becker’in öğrencisi oldu.

 

Bu sıralarda Almanya’da bulunan Ali Sezin ile Mahmut Ragıp Gazimihal’i tanıdı; müzikolojiye yöneldi. Gazimihal’in aracılığı ile Curt Sachs, Hornbostel, Robert Lachmann gibi musiki bilginleri ile de ilişki kurdu. Berlin Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü’nde ses arşivi ve folklor incelemeleri yaptı.

1925 yılında Darülelhan’a Tambur öğretmeni olarak atandı. İstanbul Radyosu Eyüp’ün Osmaniye semtinde yayın hayatına başlamıştı. Mesut Cemil burada yayın şefi, spiker, başspiker, kadrolu sanatkâr, idareci olarak kapanıncaya kadar çalıştı. 1938 yılında bugünkü Ankara Radyosu hizmete girince, Türk Musikisi yayın şefi olarak görev aldı.

 

Türk ve Batı musikileri idari açıdan birleştirilince Müzik Yayınları Şefi oldu. 1940’da Ankara ve Türkiye Radyoları müdürlüğüne getirildi.1951 yılında radyo müdürü olarak İstanbul’a nakletti. Bu sıralarda İstanbul Konservatuarı’nda folklor hocalığı yaptı.

”Doğu Musikileri Kongresi” için 1932 yılında Rauf Yekta Bey ile Kahire’ye gitti. 1935’de Viyana’da konferanslar verdi. 1955’de Cevdet Çağla ile birlikte, Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat’a giderek, dört yıl süreyle “Güzel Sanatlar Enstitüsü Şark Musikisi Bölümü” şefi ve profesörü olarak çalıştı; 1959’da İstanbul Radyosu’ndaki görevine geri döndü. UNESCO’nun 1960 yılında Paris’de düzenlediği “Çağdaş Bestekârlar Festivali”ne katıldı.

1963 yılının sonbaharında “lösemi” teşhisiyle Haseki Hastahanesi’ne kaldırıldı.  31 Ekim 1963 Perşembe günü vefat etti.1 Kasım 1963 günü, eşinin isteği üzerine cenazesi hastaneden alınarak Erenköy’ünde bulunan evine getirildi. 2 Kasım 1963 cumartesi günü sanat ve fikir adamları, dostları, öğrencileri ve arkadaşlarından oluşan büyük bir toplulukla kılına namazdan sonra Sahrayıcedid Mezarlığı’nda toprağa verildi.