Muzaffer İlkar

Muzaffer İlkar
Gönlümün şarkısını gözlerinden okurum
Sevgimin neşesini gözlerinde bulurum
Seni bir an görmezsem kederimden ölürüm
Göreyim şen yüzünü kaçma benden sevgilim
Sevgimin neşesini gözlerinde bulurum
Muzaffer İlkar 1326 (1910) yılında İstanbul 'da doğdu. Beykoz Rüştiyesi 'nde , daha sonra Kadıköy İdadisi 'nde 
tahsilini tamamladı.
Hayatını ticaret yaparak idame ettiren İlkar, 1938’de Zeynep Dizen 'le evlendi, iki kızı oldu ve küçük kızı 
Pelin Ali Balkaner adında genç bir işadamıyla evlendirdi Hafif Batı Müziği Sanatkarı Sibel Egemen, 
Muzaffer İlkar 'ın torunudur.
23.Şubat.1987 yılında İstanbul’da vefat etti.
Muzaffer İlkar’ın ilk musiki hevesi 1916 yılında  Kemani Cevdet Çağla ve Vamik Bey’in Çubuklu Gazinosu’ndan 
Beykoz’daki evine dönerken, sandalda okudukları gazelin etkisi altında kalarak başlamış. İlkokul sıralarında 
müzik öğretmenin ilgisini çeken İlkar, müzik öğretmenin olmadığı zamanlarda müzik derslerini sınıfa 
tekrarlatmak için mümessil tayin edilmişti.
Kadıköy İdadisi’nde okula devam ederken Şark Musiki Cemiyeti’ne girdi. Leon Hancıyan, Bogos Efendi ve
Dr. Hamit Bey’den ilk musiki bilgisini almaya başladı. Yakın aile dostları olan Fulya Hanım’ın ilgisini çekerek
fasıllara katılmaya başlamış. Sonraları bir gazetenin yaptığı yarışmada başarılı görülen İlkar, Radyo İdaresi’nin
dikkatini çekmiş ve Kemani Raşit Erer, Mesut Cemil Bey ve Kanuni Vecihe Deryal’dan oluşan hocalardan dersler
almaya başladı.
1938 yılında Ankara Radyosu’nun açılması ile Ankara’ya geldi. Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan ve Mesut Cemil 
gibi titiz üstatların eğitimine tabii tutuldu. Makam, üslup ve nazariyat bilgilerini ilerlettikten sonra Ankara
Devlet Konservatuarı’na başladı. Üç yıl Cevat Memduh Atlar, Nurullah Şevket Taşkıran, Ulvi Cemal Erkin
ve Saadet İkesus’tan Batı Müziği’nin her alanında dersler aldı.
1955 yılında Ankara Radyosu Türk Müziği Şefliği görevine getirilen Muzaffer İlkar, gerek idarecilik gerekse kişilik
olarak herkesin beğenisini kazandı.   
İlk eserini 1929 yılında yaptı. Nihavent makamındaki ‘Bu aşkın namesiyle coşmuştu gönül ‘ şarkısı ile 
bestecilik hayatına başladı. TRT kayıtlarına göre elimizde 100 kadar bestesi vardır.
Hazırlayan  :  Suat Yener
Kaynaklar :
arsiv.hurriyetim.com.tr………..Murat Bardakçı 
www.besteciler.com/biyografi
nihavent.iku.edu.tr/bestekarlar.
Türk Müziği Külliyatı…………….Rahmi Kalaycıoğlu
Müzik Ansiklopedik Sözlük………………...Vural Sözer

Musiki Klavuzu Sözlü Eserler Antolojisi. ……...Suat Yener

Muzaffer İlkar Reperuarı:    
     
Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi Acem Kürdi _
Duydum ki güzel son şarkı da ilk şarkı da heps Acem Kürdi Türkan Berker
Ey bâd-ı sabâ git de selâm söyle nigâre Acem Kürdi Reşat Özpirinçci
Ne olur bana dön hüznümü gör de Acem Kürdi Pınar Çetinel
Saatler sanki durdu bitmiyor günler Acem Kürdi _
YİNE HASRET BAŞLADI Acem Kürdi _
Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor gel Acem Kürdi Süleyman Güyer
Yükselen nağmenle bak solan güller renk aldı Acem Kürdi Müzeyyen Hanım
Kumral başı bir saksı ıtır penceresinde Evc Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Sırma saçı bir saksı ıtır penceresinde Eviç Faruk Nafiz Çamlıbel
Aşkımızda düğüm var çözemez onu eller Gülizar Muzaffer İlkar
Beni canımdan ayırdı gönlümü yıktı temelden Hicaz Muzaffer İlkar
Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim Hicaz Rahmi Duman
Bu yara başka yara Hicaz Zeki Uluruh
Gel sevgilim gel geçmiyor sensiz hayat Hicaz Muzaffer İlkar
Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum Hicaz Muzaffer İlkar
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin Hicaz Şemsi Belli
Gözlerimden yüzün kulaklarımdan sesin  Hicaz Muzaffer İlkar
İçimdeki aşkın sonsuz yıllardır beklenen sensi Hicaz Muzaffer İlkar
Israr etmeyin söylemem sevdiğim kadının adını Hicaz Muzaffer İlkar
Mademki gidiyorsun bırakıp burda beni Hicaz Mehmet Erbulan
Onu bir gül gibi sevdiğimi solduğu gün anladım Hicaz _
Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın Hicaz Güzide Taranoğlu
Uzadı gitti yollar bende tâkat kalmadı Hicaz Neclâ Gürer
Çiçekler derleyeyim Hicazkar Kemâl Şâkir Yakar
Bin gecemi verirdim bir gecenin zevkine Hicazkâr Şâyeste Hanım
Bugün bayram mendil aldım sevgilime hediye Hicazkâr _
Gece Ay'a bakıyorum yüzünü zannederek Hicazkâr _
Gül penbe izârında senin ben Hicazkâr Reşat Özpirinçci
Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın Hicazkâr Hüseyin Rifat işıl
Rûhumdaki ateşi deryâlar söndüremez Hicazkâr _
Sarışın ince bir kız Hicazkâr _
Sevdâ gibi hülyâ dolu bir yaz gecesinde Hicazkâr Mes'ut Kaçaralp
Söyle güzel sana n'oldu gül gibi soldun Hicazkâr _
Gözümde nazlı sîmânın hayâli Hüseyni _
Gönülden gönüle çağlar geçersin Hüzzam Mustafa Nâfiz Irmak
Kalbime koy başını doktor nabzımı dinle Hüzzam Şâyeste Hanım
Bugün bayram eğlenelim gülelim zevk edelim Karcığar _
Çamlar arasından süzülürken mehtâb Kürdilihicazkar Muzaffer İlkar
Ne senin aşkına muhtaç ne esirin olacağım Kürdilihicazkar Erol Sayan
Aşkına tutuldu gönlüm harâb oldu Kürdilihicazkâr Muzaffer İlkar
Dindir artık ne olur kalbimdeki acıyı Kürdilihicazkâr Mehmet Erbulan
Gel ey tatlı bahar rûhumu sar öyle devam et Kürdilihicazkâr _
Gel sen bize akşam yine mehtâb görünsün Kürdilihicazkâr _
Gönlümün bahçesinde henüz bir gonca gülsün Kürdilihicazkâr Nezihe Becerikli
Hep keder hep gözyaşı gülmek haram oldu bize Kürdilihicazkâr Taner Şener
Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok Kürdilihicazkâr Fuat Edip Baksı
Seni nisyanda kalan ayrı gönüller özler Kürdilihicazkâr _
Söyle söyle yeşil gözlüm derdime bir çâre bul Kürdilihicazkâr _
Bu son şarkımda sen varsın Mahur Muzaffer İlkar
Bende aşk tükendi ateşim yanmaz Muhayyer Muzaffer İlkar
Yeter bu sitemler bitsin diyorum Muhayyerkürdi Taner Şener-M.Erbulan
Gece sâhilde ağlayan dalgalar gökleri inletiyo Nev-eser _
Aldatmadığın kalmadı hâlâ da kaçarsın Nihavent Hikmet Münir Ebcioğlu
Bir mevsim o yollardan o yaz bahçelerinden Nihavent Mûnis Fâik Ozansoy
Bugün yine gölgenle akşam etti bu gönül Nihavent _
Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Nihavent Yahyâ Kemâl Beyatlı
Dünyâya değişmem seni en tatlı emelsin Nihavent _
Göklere yükselen bu âh benim mi Nihavent Mahmut Goloğlu
Gurbete düştüğüm günlerden beri Nihavent _
Gurup bir alev gibi denizde sönerken adalarda Nihavent Muzaffer İlkar
Her yerde bin hâtıra her şeyde sevgi izi Nihavent Mehmet Erbulan
Mâdem ki bu kadar güzelsin bütün günahların be Nihavent _
Mâvi gök mâvi deniz gönlümüzle sendeyiz Nihavent Münir Müeyyet Berkman
Ne uzundur bana sensiz şu karanlık geceler Nihavent Reşat Özpirinçci
Sen göğsüme taktığım sevgili gülsün Nihavent Şâyeste Hanım
Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım Nihavent Muzaffer İlkar
SON ARZU Nihavent Ayhan İnal
Şâd olalım sevgilim özlenen gün doğdu gel Nihavent Münir Müeyyet Berkman
Şarkılar seni söyler dillerde nağme adın Nihavent Fakih Özlem
Şarkımızı dinlerken... Nihavent Ayhan İnal
Yaman gözlerin Nihavent _
Kaç yıl o kadın gönlüme sevdâ diye akmış Nişaburek _
Bahçende açılmış sana güller seni okşar Rast Hikmet Münir Ebcioğlu
Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar Rast Selim Aru
O güzel gözlerine gönlümü verdim vereli Rast Muzaffer İlkar
Sensiz ömrüm geçiyor kime feryâd edeyim Rast _
Arifler meclisi yüksek olurmuş Saba Semih Sergen
Seher vakti esen rüzgâr söyle bana hazan nerde Segah Ersan Merhacı
Zümrüttendir ovası yeşil çamlı yaylası Segah Melek Hiç
Sevmek için hayâtı kendimi sevmem lâzım Suzidil Münir Müeyyet Berkman
Bırak aşkın kalbimi yaksın Suzinak Nâfia Ersavcı
Gülüp geçtin ben ağlarken şimdi sitemin niye Suzinak Rifat Ayaydın
Her arzuna teslim olacak bir bu gönüldür Suzinak _
Aşkımda vefâ bekler iken gözlerinizden Suzinâk Nâci Özkazanç
Bir güzele gönül verdim canımı yoluna serdim Uşşak Muzaffer İlkar
Seni bilsen ne kadar çok severim Uşşak Muzaffer İlkar