Muzaffer İlkar (1910-1987)

Muzaffer İlkar (1910-1987)

 

 Muzaffer İlkar 1910 yılında İstanbul’da doğmuş.  Muzaffer İlkar’ın ilk musiki hevesi 1916 yılında Kemani Cevdet Çağla ve Vamik Bey’in Çubuklu Gazinosu’ndan Beykoz’daki evine dönerken, sandalda okudukları gazelin etkisi altında kalarak başlamış.

Musikiye ilgisi ise daha ilkokul sıralarında ailesinin ve öğretmenlerinin dikkatini çekmesi ile keşfedilmiştir. Kadıköy’ünde oturdukları için “Şark Mûsikisi Cemiyeti” ne devam ederek Leon Hanciyan, Dr. Hamit Hüsnü Bey, Hanende Boğos Efendi’den pek çok eser meşk etti.

İlkar’ın asıl hocası ve yetiştiricisi Fulya Akaydın’dır. Akaydın’ın teşviki ile ilk İstanbul Radyosu’nda 1932 yılından itibaren fantezi şarkılardan oluşan programlar yapardı. Telsiz-Telefon Şirketi’nin açtığı bir anketi kazanarak Vecihe Daryal ile Reşat Erer’in kurslarına katıldı. Mesut Cemil’den de ders aldı.

 

Ankara Radyosu 1938’de hizmete girince, Muzaffer İlkar da her hafta İstanbul’dan Ankara’ya gelerek programlara katılıyordu. Bu durum dört yıl kadar sürdü. Sonunda ticareti bıraktı, kendini tamamıyla musikiye vererek Ankara’ya yerleşti. Nuri Halil Poyraz, Mesut Cemil, Ruşen Kam gibi hocalardan Devlet Konservatuarına devam ederek Batı Musikisi hocalarından teknik bilgiler edindi. Ankara Radyosu’nda çeşitli idari görevlerde bulundu, koro şefliği yaptı, programlar yönetti.

Nihavent makamındaki "Bu aşkın namesiyle coşmuştu gönül" şarkısı ile bestecilik hayatına başlayan İlkar’ın ve elimizde TRT kayıtlarına göre 100 kadar bestesi bulunuyor. 

Her bestekârın gönlünde yatan bir makam olduğunu düşünürsek İlkar’ın da Hicaz makamı favorisi olmuştur. ''Mademki gidiyorsun bırakıp burada beni'', ''Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden'', ''Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin'', ''Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın'', ''Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir'', “Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum” gibi zamanında çok meşhur olan eserleri Türk Müziği'nin popüler sanatçılarının gözde şarkıları olmuş ve günümüze kadar tazeliğini sürdürmektedir.

 

Şarkılarından bazıları filmlere konu olmuştur Nihavent makamında bestelediği:

 

Şarkılar seni söyler dillerde nağme adın

Aşk gibi, sevda gibi huysuz ve tatlı kadın

En güzel günlerini demek bensiz yaşadın

Aşk gibi, sevda gibi huysuz ve tatlı kadın

 

Şarkısı gibi; “Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden”, “ Göklere yükselen bu ah benim mi ”, “ Gurbete düştüğüm günlerden beri ”, “Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım” ve “ Bir mevsim o yollardan o yaz bahçelerinden ” Nihavent şaheserlerinden bir kaçıdır. Ayrıca sözlerini Rifat Ayaydın’ın yazdığı Suzinak eseri de unutulmaz içinde yerini almıştır.

Gülüp geçtin ben ağlarken şimdi sitemin niye

Yalvarırdım senelerce dinle ruhumu diye

Beyhudedir bu dönüşün seni gömdüm maziye

Yalvarırdım senelerce dinle ruhumu diye

Kürdîlihicazkâr makamındaki eserlerinden “ Ne senin aşkına muhtaç ne esirin olacağım”, “ Gel sen bize akşam yine mehtab görünsünve notalarla süslediği:

 

Çamlar arasından süzülürken mehtap, neydi o akşam adalar

Hâlâ titriyorum o geceyi anıp, neydi o sesler, şarkılar

Rüzgâr, deniz, mehtap inliyordu âlem, neydi o akşam adalar

Geçti geçti yıllar, gönüllerde kalan hatıralarla, şarkılar

Şarkı formunun en güzel örneklerinden biridir. Yaş sınırı sebebiyle 1975 yılında emekli oldu. Bundan bir süre sonra İstanbul’a yerleşti 22 Şubat 1987 tarihinde vefat etti. Zeynep İlkar’la evli olan sanatkârın iki çocuğu vardır. Hafif müzik sanatçısı Sibel Egemen ise torunudur. (Yılmaz Öztuna, Müzik Ansiklopedik Sözlük C: 1, S: 386, http://www.musikiklavuzu.net )

Hazırlayan: Suat Yener

Lütfen kaynak göstererek kullanın.

 

Muzaffer İlkar Repertuarı

 Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi Acem Kürdî Aksak Semai _
 Duydum ki güzel son şarkı da ilk şarkı da hepsi de seninmiş Acem Kürdî Düyek Türkân Berker
 Ey bâd-ı sabâ git de selâm söyle nigâre Acem Kürdî Yürük Semai Reşat Özpirinçci
 Ne olur bana dön hüznümü gör de  Acem Kürdî Düyek Pınar Çetinel
 Saatler sanki durdu bitmiyor günler aylar (YİNE HASRET BAŞLADI) Acem Kürdî Düyek Sâhire Tayanç
 Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor gel Acem Kürdî Yürük Semai Süleyman Güyer
 Yükselen nağmenle bak solan güller renk aldı Acem Kürdî Curcuna Müzeyyen Hanım
 Kumral başı bir saksı ıtır penceresinde  Evc Aksak Fâruk Nâfiz Çamlıbel
 Aşkımızda düğüm var çözemez onu eller Gülizâr Düyek Muzaffer İlkar
 Beni canımdan ayırdı gönlümü yıktı temelden Hicaz Aksak _
 Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim Hicaz Aksak Rahmi Duman
 Bu yara başka yara Hicaz Düyek Zeki Uluruh
 Gel sevgilim gel geçmiyor sensiz hayat Hicaz Yürük Semai Muzaffer İlkar
 Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum Hicaz Düyek Muzaffer İlkar
 Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin  Hicaz Nim Sofyan Şemsi Belli
 Gözlerimden yüzün kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir Hicaz Düyek-Semai Muzaffer İlkar
 İçimdeki aşkın sonsuz yıllardır beklenen sensin Hicaz Düyek Muzaffer İlkar
 Israr etmeyin söylemem sevdiğim kadının adını Hicaz Düyek Muzaffer İlkar
 Mâdem ki gidiyorsun bırakıp burda beni  Hicaz Semai Mehmet Erbulan
 Onu bir gül gibi sevdiğimi solduğu gün anladım Hicaz Düyek _
 Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın Hicaz Semai Güzide Taranoğlu
 Uzadı gitti yollar bende tâkat kalmadı Hicaz Curcuna Neclâ Gürer
 Bin gecemi verirdim bir gecenin zevkine Hicazkâr Yürük Semai Şâyeste Hanım
 Bugün bayram mendil aldım sevgilime hediye Hicazkâr Aksak _
 Çiçekler derleyeyim  Hicazkâr Oynak Kemâl Şâkir Yakar
 Gece Ay'a bakıyorum yüzünü zannederek  Hicazkâr Aksak _
 Gül penbe izârında senin ben Hicazkâr Aksak Reşat Özpirinçci
 Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın Hicazkâr Aksak Hüseyin Rifat Işıl
 Rûhumdaki ateşi deryâlar söndüremez Hicazkâr Curcuna _
 Sarışın ince bir kız Hicazkâr Aksak _
 Sevdâ gibi hülyâ dolu bir yaz gecesinde Hicazkâr Aksak Mesut Kaçaralp
 Söyle güzel sana n'oldu gül gibi soldun Hicazkâr Curcuna _
 Gözümde nazlı sîmânın hayâli Hüseyni Aksak _
 Gönülden gönüle çağlar geçersin Hüzzam Aksak Mustafa Nâfiz Irmak
 Kalbime koy başını doktor nabzımı bırak Hüzzam Curcuna Şâyeste Hanım
 Bugün bayram sevinelim Karcığar  Aksak _
 Aşkına tutuldu gönlüm harâb oldu Kürdîlihicazkâr Aksak Muzaffer İlkar
 Çamlar arasından süzülürken mehtâb Kürdîlihicazkâr Düyek Muzaffer İlkar
 Dindir artık ne olur kalbimdeki acıyı Kürdîlihicazkâr Sofyan Mehmet Erbulan
 Gel ey tatlı bahar rûhumu sar öyle devam et Kürdîlihicazkâr Düyek _
 Gel sen bize akşam yine mehtâb görünsün Kürdîlihicazkâr Semai _
 Gönlümün bahçesinde henüz bir gonca gülsün Kürdîlihicazkâr Semai Nezihe Becerikli
 Hep keder hep gözyaşı gülmek haram oldu bize Kürdîlihicazkâr Düyek Taner Şener
 Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok Kürdîlihicazkâr Aksak Fuat Edip Baksı
 Ne senin aşkına muhtaç ne esirin olacağım  Kürdîlihicazkâr Aksak Erol Sayan
 Seni nisyanda kalan ayrı gönüller özler Kürdîlihicazkâr Curcuna _
 Söyle söyle yeşil gözlüm derdime bir çâre bul söyle Kürdîlihicazkâr Düyek _
 Bu son şarkımda sen varsın  Mahur Düyek Muzaffer İlkar
 Bugün bayram eğlenelim gülelim zevk edelim Muhayyer Aksak _
 Bende aşk tükendi ateşim yanmaz Muhayyer Kürdî Düyek Muzaffer İlkar
 Yeter bu sitemler bitsin diyorum Muhayyer Kürdî Sofyan Taner Şener-M.Erbulan
 Gece sâhilde ağlayan dalgalar gökleri inletiyor Neveser Aksak _
 Aldatmadığın kalmadı hâlâ da kaçarsın  Nihavent Aksak Hikmet Münir Ebcioğlu
 Bir mevsim o yollardan o yaz bahçelerinden  Nihavent Semai Mûnis Fâik Ozansoy
 Bugün yine gölgenle akşam etti bu gönül Nihavent Semai _
 Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Nihavent Aksak-Curcuna Yahyâ Kemâl Beyatlı
 Dünyâya değişmem seni en tatlı emelsin Nihavent Semai-Curcuna _
 Göklere yükselen bu âh benim mi  Nihavent Düyek Mahmut Goloğlu
 Gurbete düştüğüm günlerden beri  Nihavent Düyek _
 Gurup bir alev gibi denizde sönerken adalarda Nihavent Düyek Muzaffer İlkar
 Her yerde bin hâtıra her şeyde sevgi izi Nihavent Semai Mehmet Erbulan
 Mâdem ki bu kadar güzelsin bütün günahların benim olsun Nihavent Semai _
 Mâvi gök mâvi deniz gönlümüzle sendeyiz  Nihavent Semai Münir Müeyyet Berkman
 Ne uzundur bana sensiz şu karanlık geceler Nihavent Curcuna Reşat Özpirinçci
 Sen göğsüme taktığım sevgili gülsün Nihavent Semai-Curcuna Şâyeste Hanım
 Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım Nihavent Düyek Muzaffer İlkar
 Şâd olalım sevgilim özlenen gün doğdu gel Nihavent Curcuna Münir Müeyyet Berkman
 Şarkılar seni söyler dillerde nağme adın Nihavent Düyek Fakih Özlem
 Şarkımızı dinlerken...(SON ARZU) Nihavent Semai Ayhan İnal
 Yaman gözlerin Nihavent . _
 Kaç yıl o kadın gönlüme sevdâ diye akmış Nişâburek Curcuna _
 Bahçende açılmış sana güller seni okşar  Rast Curcuna Hikmet Münir Ebcioğlu
 Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar  Rast Curcuna Selim Aru
 Dünyâda bizi kim ayırır birbirimizden Rast Yürük Semai Reşat Özpirinçci
 O güzel gözlerine gönlümü verdim vereli Rast Aksak Muzaffer İlkar
 Sensiz ömrüm geçiyor kime feryâd edeyim  Rast Sofyan Muzaffer İlkar
 Arifler meclisi yüksek olurmuş Sabâ Yürük Semai Semih Sergen
 Seher vakti esen rüzgâr söyle bana hazan nerde Segâh Curcuna Ersan Merhacı
 Zümrüttendir ovası yeşil çamlı yaylası Segâh Curcuna Melek Hiç
 Sevmek için hayâtı kendimi sevmem lâzım  Sûzidil Yürük Semai Münir Müeyyet Berkman
 Aşkımda vefâ bekler iken gözlerinizden  Sûznâk Aksak Nâci Özkazanç
 Bırak aşkın kalbimi yaksın  Sûznâk Düyek Nâfia Ersavcı
 Gülüp geçtin ben ağlarken şimdi sitemin niye Sûznâk Curcuna Rifat Ayaydın
 Her arzuna teslim olacak bir bu gönüldür Sûznâk . _
 Bir güzele gönül verdim canımı yoluna serdim Uşşak Düyek Muzaffer İlkar
 Seni bilsen ne kadar çok severim Uşşak Aksak Muzaffer İlkar