Vedia Tunççekiç (1914-1983)

Vedia Tunççekiç  (1914-1983)

Perde Baskıları Düzgün Kemençeci

1914yılında İstanbul'da doğdu. Üsküdarlı hoca Bestenigâr Ziya Bey'den musiki dersleri aldı. Hasan Fehmi Mutel'den kemençe çalmayı öğrendi.

Dârüttalim-i Musiki Heyeti ile Şark Musiki Cemiyeti'nde çalıştı. 1943'te Ankara Radyosu'na girdi. Yıllarca Ankara Radyosu'nda kemençe çaldı. Perde baskıları düzgün, eşlikte başarılı bir icracı olarak tanındı.

1983 yılında Ankara'da öldü.(danuaalcam.wixsite.com/kemence2/vedia-tuneki)