Bir kızıl goncaya benzer dudağın

Makam: Muhayyerkürdî

Bestekar: Amir Ateş

Sanatçı: Serap Kuzey

Güftekar: Melek Hiç

Usül: Düyek

Bir kızıl goncaya benzer dudağın

Açılan tek gülüsün sen bu bağın

Kurulur kalplere sevda otağın

Kim bilir hangi gönüldür durağın


Her gören göğsüme taksam seni der

Kimi billur bakışından sözeder

Kimi ateş gibi yaktın beni der

Kim bilir hangi gönüldür durağın