Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir notası

Makam: Nişaburek

Bestekar: Enfi Hasan Ağa

Sanatçı: Muazzez Abacı

Güftekar: -

Usül: Aksak Semai

Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir

Fedâ edip uşşâkını âlûde-hûn olmuş gelir

Çâre-sâz ol ey tabîb-i cân ü dil bu hastaya

Kûyine dermân için zâr ü zebûn olmuş gelir

"O güzelin lâl rengine bürünüp, kıpkızıl görünmesinin sebebi, giydiği kırmızı elbiseler değil, öldürdüğü âşıklarının üzerine bulaşan kanıdır. Ey can ve gönül tabibi, bu hasta âşığının derdine çare ol; zira o, derdine bir derman bulabilmek için ağlayıp inleyerek, acz içinde ayağına gelmiştir."

http://www.devletkorosu.com/

Hazırlayan: Suat Yener