Cânâ gam-ı aşkınla perîşân gezer oldum notası

Makam: Suzidil

Bestekar: Leon Hancıyan

Sanatçı: Zeki Müren

Güftekar: -

Usül: Curcuna

Cânâ gam-ı aşkınla perîşân gezer oldum

Bir yerde karâr eyleyemez derbeder oldum

Pervâne gibi aşk ile yandım heder oldum

Bir yerde karâr eyleyemez derbeder oldum

 

Ey sevgili, aşkının derdiyle perişan haldeyim.

Hiçbir yerde duramayan bir serseriye döndüm.

Ateşin etrafında dönüp duran, sonra da o ateşe kendini atan kelebek gibi yandım, yok oldum.

Hiçbir yerde duramayan bir serseriye döndüm.

http://www.devletkorosu.com/

 

 

Hazırlayan: Suat Yener