Can ü dilimiz lutf-ı keremkar ile mamur Notası

Makam: Sultan-ı Yegâh

Bestekar: Dede Efendi

Sanatçı: Alaeddin Yavaşça

Güftekar: -

Usül: Hafif

Can ü dilimiz lutf-ı keremkar ile mamur

Güftar-ı şeker-handı eder alemi mecbur

Emsalini göz görmedi guş etmedi alem

Daim ede Hakk zat-ı sühandanını mesrur

 

Canımız ve gönlümüz, sevgilinin cömertliğiyle şen. .

Tatlı dilinden dökülen sözler, dünyanın gönlünü alır. 

Bir benzerini dünyada ne gören vardır, ne de işiten. 

Allah, onun söz söylemeyi bilen kişiliğini şenlendirsin ve sürekli kılsın

 

 

Hazırlayan: Suat Yener