Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr - Notası – Sözleri - Video

Makam: Suzinak

Bestekar: Osman Nihat Akın

Sanatçı: Belgin Gök

Güftekar: Celadet Barbarosoğlu

Usül: Aksak

Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr
Sen olmasan âlemde benim söyle neyim var
Bir yan bakışın rûhumu başdan başa sarsar
Sen olmasan âlemde söyle benim neyim var .

Hazırlayan: Suat Yener