Cihan leyl-ü nehâr ağlar benim'çün Notası

Makam: Şevkefza

Bestekar: Lavtacı Hristo

Sanatçı: Yavuz Özkan

Güftekar: -

Usül: Aksak

 

Cihan leyl-ü nehâr ağlar benim'çün
Dem-â dem kalb-i zar ağlar benim'çün
O şûh-i şivekar ağlar benim'çün
Bugün şâdım ki yâr ağlar benim'çün

Haberdâr et saba ol gül-izârı
Eğer isterse seyr-i lâlezârı
Bizim semtin erişti nev-bahârı
Açıktır sinemin bağı uyusun

 

Fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar cihan ağlar benim için

Her zaman ağlayan kalbim inler benim için

O cilveli ve şivesi hoş oşan ağlar benim için

Bugün bahtiyarım ki yar ağlar benim için

 

Haber ver sabah yeli gül yanaklıya

Eğer isterse seyredelim lale bahçesini

Bizim yerde ilkbahar oldu

Göğsümün bağı açıktır gelsin uyusun