Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr u meserret

Makam: Buselik

Bestekar: Dede Efendi

Sanatçı: Meral uğurlu

Güftekar: Dede Efendi

Usül: Yürük Semai

 

Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr u meserret
Olsun dil-i şâhâne de pür-nûr u meserret
A’dâsını berbâd ü perîşân ede Mevlâ
Dâim ede Hak zâtını Mansûr u meserret

Dünya, bu şenlikle bayındır olmakta ve sevinçle dolmakta.
Dünyaya bunu yaşatan padişahın gönlü de nurla ve sevinçle dolsun.
Allah, onun düşmanlarını berbat ve perişan etsin;
Yüce kişiliğini daima üstün ve sevinçle dolu kılsın.