Derdimi arzetmeye ol şûha bir dem bulmadım

Makam: Hicaz

Bestekar: Ali Bey (Enderuni-Hanende)

Sanatçı: Nesrin Sipahi

Güftekar: -

Usül: Sengin Semai

Derdimi arzetmeye ol şûha bir dem bulmadım
Hâlime hiç rahmeder âlemde hem-dem bulmadım
Ketmeder râz-ı derûnum yâri mahrem bulmadım
Yâre açtı yâremeammâ ki merhem bulmadım
Hâsılı bu âlemi ben eski âlem bulmadım
 
O güzele, derdimi anlatmak için bir vakit bulamadım.
Bu dünyada, halime acıyacak bir dert ortağı bulamadım.
Gönül sırrımı saklamakta, sevgili sırdaş değil; aksine o,
Yaramın üzerine şifasız yarlar açan bir zalim.
Kısacası, bu dünya artık eski dünya değil.