Dil seni sevmeyeni sevmede

Makam: Nihavent

Bestekar: Civan Ağa

Sanatçı: Sabite Tur Gülerman -

Güftekar: Mehmet Sadi Bey

Usül: Semai


Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur
Olsa da böyle muhabbette hakîkat mi olur
Yek cihet olmaz ise dilde muhabbet mi olur
Aldanıp sevmeyeni can vererek sevmemeli
Aklını başına al herkes için olma deli

Ey gönül, seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur?
Olduğunu farzetsek de böyle bir muhabbet gerçek midir?
Bir yön tayini yoksa gönülde muhabbet olmaz.
Aldanıp da, sevmeyeni –üstelik- can verircesine sevmemek gerekir.
Ey gönül, aklını başına al ve herkes için deli olma.