Dün gece ye’s ile kendimden geçtim

Makam: Hicaz

Bestekar: Suphi Ziya Özbekkan

Sanatçı: Ayşe Taş

Güftekar: Rıza Tevfik Bölükbaşı

Usül: Sofyan

Dün gece ye’s ile kendimden geçtim
Tesellî aradım meyhânelerde
Baht-ı dûn elinden bir dolu içtim
neş’e kalmamış peymânelerde
 
Her neye dokunsam zahm-ı rikkât var
Her ne yana baksam reng-i firkat var
Çalkanır ağlar bir âh-ı hasret var
Sularda çağlayan terânelerde
 
Bilmedim kim oldu bu hâle sebep
Ağlarım ümîdim hebâ oldu hep
Bendeki sûz-i dil var mıdır acep
Tutuşup cân veren pervânelerde
 
Dün gece büyük bir üzüntüyle kendimden geçtim ve teselliyi meyhanelerde aradım.
Aşağılık talihin elinden bir dolu içtim ve gördüm ki, kadehlerde eski neşeler kalmamış.
Her neye dokunsam, elime acının yarası değdi.
Ne tarafa baksam ayrılığın rengini gördüm.
Sular gibi çağlayan ve ağlayan şarkılarda, bir hasretin âhıvardı.
Bilmedim, bu hâle kim sebep oldu?
Ağlıyorum, zira bütün ümitlerim boşa gitti.
Acaba, ateşin etrafında dönüp sonunda kendini o ateşe atarak yanan kelebekler, benim gönlüm kadar yanıyor mudur?

http://www.devletkorosu.com

m/