Neyleyim neyleyim ben böyle yari

Makam: Muhayyerkürdî

Bestekar: Ahmet Gazi Ayhan

Sanatçı: Çiğdem Kırömeroğlu Yarkın

Güftekar: Ahmet Gazi Ayhan

Usül: Düyek

Neyleyim neyleyim ben böyle yari   

Ne ağlayabildim ne gülebildim       

Gurbet ellerinde ah çeke çeke         

Ne huyuma göre yar bulabildim      

 

Yanarım yanarım boşa yanarım        

Verseler sevdiğimi güler ağlarım    

 

 Elime gelmedik dağlar mı kaldı      

Başıma gelmedik haller mi kaldı    

Gerek aleyhime gerek lehime          

Beni çekiştirmedik diller mi kaldı 

 

Yanarım yanarım boşa yanarım        

Verseler sevdiğimi güler ağlarım