Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir notası

Makam: Hüzzam

Bestekar: Cevdet Çağla

Sanatçı: Elif Güreşçi

Güftekar: Hikmet Münir Ebcioğlu

Usül: Düyek

Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir     

Şikayet bilmeyen kalbim , kanar hep aynı eldendir    

Bu dertten kurtulan yok mu , dualar hangi dildendir

Şikayet bilmeyen kalbim , kanar hep aynı eldendir