Ülfet etsem yâr ile ağyâre ne

Makam: Hicaz

Bestekar: Şevki Bey

Sanatçı: Gül Yazıcı

Güftekar: -

Usül: Yürük Semai

Ülfet etsem yâr ile ağyâre ne

Yansam âteşler gibi dildâre ne

Ben helâk olsam mürüvvetkâre ne

Ülfet ister gönlüm ammâ çâre ne

Sevgiliyle dostluk etsem, bu başkalarını niye ilgilendiriyor?

Ateşler gibi yansam sevgilinin umurunda mı?

Ben mahvolsam dahi sevgilinin kılı kıpırdamaz.

Gönlüm, sevgiliyle dostluk istiyor, ama bunun çaresi ne?  

http://www.devletkorosu.com