Yalancıdır hep aynalar

Makam: Kürdîlihicazkâr

Bestekar: Selahattin Pınar

Sanatçı: Nazlı kanaat

Güftekar: Rıza Polat Akkoyunlu

Usül: Türk Aksağı

Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini         

Gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime gör kendini

Pınarlarım akış gibi, halılarda nakış gibi      

İlk sevgide bakış gibi, gir kalbime gör kendini

Gah güllerde gül nefesin, gah bülbülde şakrak sesin

Nere gitsen benimlesin, gir kalbime gör kendini