Yine neşe-i muhabbet Notası

Makam: Hicaz

Bestekar: Dede Efendi

Sanatçı: Melihat Gülses

Güftekar: Dede Efendi

Usül: Yürük Semai

 

 Ah yine neşe-i muhabbet dil'ü canım etti şeyda

Ah yine bezmi ayş-ı vuslat edip ehl-i aşkı ihya

Ah o güzel başın için,o hilal kaşın için gel

Men men aşık-ı nalan men men berde-i ferman

Tenni tenni tennenni tenenen

 

Gel gel dilde nihanım gel gel kaşı kemanım

Ah aman ey gül-i nihalim beni eyle vasla şayan

Ah sana can ü dil fedadır gönül an deli gibi guya

Sana can ü dil fedadır ah gönül an deli gibi guya

 

Muhabbetin neş’esi, gönlümü ve canımı çılgına çevirdi.

Kavuşmamız ve bir araya gelişimiz, aşk ehlini yüceltti.

Ey gül fidanım, aman, beni kavuşmaya lâyık gör.

Sana canım ve gönlüm fedadır, gönül aşkınla bülbüle dönmüştür.