Yüce dağdan esen yelden, sazımdaki kırık telden

Makam: Muhayyerkürdî

Bestekar: Yıldırım Gürses

Sanatçı: Canan Geylan & Yahya Geylan

Güftekar: Mustafa Sevilen

Usül: Sofyan

Yüce dağdan esen yelden, sazımdaki kırık telden        

Busbulanık akan selden, sorsam seni gül dudaklım   

Çiçeklenmiş dalımsın, inci mercan balımsın 

Sanki benim canımsın, sarsam seni gül dudaklım       

               

Ayrılmasın yollarımız, boş kalmasın kollarımız             

Aşkla dolsun yıllarımız, sarsam seni gül dudaklım      

Çiçeklenmiş dalımsın, inci mercan balımsın 

 

Sanki benim canımsın, sarsam seni gül dudaklım