Zaman olur ki anın hacle-i visalinde notası

Makam: Hüseyni

Bestekar: Lemi Atlı

Sanatçı: Seda Gökkadar

Güftekar: Faik Ali Ozansoy

Usül: Düyek

Zaman olur ki anın hacle-i  visalinde

Bir inziva ve o canan bivefa bulurum

Zaman olur ki gözümden kaçan hayalinde

Hayatı ruhuma müşfik bir aşina bulurum

 

hacle-i  visalinde: gerdek gecesine kavuşmada

ruhuma müşfik : ruha şevkat vermek