Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin nota

Makam: Hicaz

Bestekar: Şevki Bey

Sanatçı: Mediha Şen Sancakoğlu

Güftekar: Mahmut Celadettin Paşa

Usül: Aksak

Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin

Verdim sana can işte ne ferman edeceksin

Derdim büyüdü dilde ne derman edeceksin

Verdim sana can işte ne ferman edeceksin


Hicr ateşine sinemi yakmaz diye sandım

Va’d eylediğim vuslata gerçekden inandım

Canım bana rahm eyle firakından usandım

Verdim sana can işte ne ferman edeceksin