Acem Kürdi Makamı

 
III. Sultan Selim Han devrinden evvel yazılmış musiki kitaplarında Acem-Kürdiyi göremiyoruz
Bu makamın Dede tarafından bilinmesi ve bu makamdan beste yapılması, daha sonra İsmail Ağa'nın 
Acem Kürdi peşrevi ile Osep Ağa'nın berefşan bestesi, II. Sultan Mahmud Han devri ile daha sonraki devreye 
tesadüf etmektedir. Bu itibarla makamın tertip tarihinin (elimizde bulunan eserlere göre) eski değildir .
III. Sultan Selim Han döneminde tertiplenen makamlardan biri olduğu anlaşılmaktadır
 Dr. Ezgi Sisteminde
Acemkürdi makamı, acem makamını husule getiren acemaşiran ve uşşak dizilerinin nihayetine 
bir kürdi dörtlüsünün katılmasından ibarettir.
Sadettin Arel Sisteminde 
Acem-Kürdi makamı dizisi, Dügah perdesi üzerinde (yerinde) Kürdi Dörtlüsü ve Neva perdesi üzerinde
 Buselik Beşlisinden meydana gelir.
 
Günümüzde Makamın seyri ve donanım
Acem makamı seyri yapıldıktan sonra Acem, Çargah veya Dügah perdesinden Kürdi makamına geçilir.
 Kürdi çeşnisi biraz gösterildikten sonra Dügahta karar verilir.