Ahmet Irsoy'dan Disiplin ve sayğı dersi

Ahmet Irsoy'dan Disiplin ve sayğı dersi

 

Ahmet Irsoy'dan Disiplin ve saygı dersi

 

Ahmet Irsoy, 1869 yılında İstanbul Eyüp’te Cedit Ali Paşa mahallesinde doğmuştur.

Babası üstat bestekârlarından Zekai Dede ve annesi Fatma Hanım'dır. 

 

Musiki hayatına babasının dini ve din dışı eserlerini meşk ederek başladı. Daha sonra Bahariye

Mevlevi hanesi Şeyhi Hüseyin Fahrettin Dede'den de ney  ve Farsça dersleri aldı.

 

1914 yılında, Darü'l-Bedayi musiki kısmına "muallim-i baş" görevine getirildi ve iki yıl sonra

Darü'l-Bedayi'nin musiki bölümü kaldırıldı. 1916 yılında Darü'l-Elhan kuruldu, buranın baş

öğretmeni olarak görevlendirildi.

 

 

Çok disiplinli ve titiz bir insandı. Musikimizin günümüze kadar sağlıklı gelmesi için çok emek verdi.

Hatta Darü'l Elhan'daki görevinden bu yüzden ayrıldığı söylenir. Hikâye şöyle rivayet edilir.

 

"Darü'l-Elhan'da Yegâh faslı geçilir e Dellâlzâde'nin:

<Gönül ki aşk ile pür-sinede hazine bulur> güfteli Zincir usulündeki bestesi meşk edilirken

<Aşk ile> kelimelerinin melodi ile ifadesindeki (Fa) notası için Reis Ziya Paşa (Eviç perdesidir),

 

Irsoy ise (Acem perdesidir) diye ısrar eder; ancak Ziya Paşa'nın (Eviç perdesidir) diye diretmesi

üzerine hoca, reise karşı gelmeyip 10 altın olan maaşını terk ederek istifa etmiştir. Kendisine

soranlara istifa sebebini şöyle açıklamıştır:

 

"Bu eseri pederim, Dellâlzâde İsmail Efendi'den meşk etmiştir. Ben de pederimden meşk ettim.

Peder merhum, besteyi meşk ederken <Aman Hafız dikkat et! Vehleten Eviç gibi geliyorsa da Acem

perdesidir> diye ikazda bulunmuştu. Ben bu perdeyi eviç okursam Dellâlzâde ile Zekâî Dene'n in

rühlan muazzeb olur."

Bir süre sonra Ziya Paşa reislikten ayrılınca Irsoy yeniden görevine döndü.