Bayati Araban Makamı

Tütk musikisinde bir mürekkep makamdır. Eskiden çok kullanılmasına rağmen 18. Yüzyıldan

sonra ihmal edilmiştir. III. Selim devrinde Sadullah Ağa tarafından canlandırılmıştır.

 

 

 

 

 

Bayat soyundan dan gelen Araplar manasını taşır.

 

 

Yılmaz Öztuna'ya göre; isminden anlaşılacağı gibi, Bayati dizisine, Araban ( Neva üzerinde

Zengüle) dizisinin eklenmesi ile mürekkeptir. Makamlar arasında 27. sırayı alır.

 

Bayati Makamı dizisiyle Neva perdesi üzerindeki Zirgüleli Hicaz Makamı dizilerinin birlikte

kullanılmasıyla meydana gelmiştir.

 

 

 

 

 

 

a. Durak: Dügah perdesidir

 

 

b. Seyir: İnicidir

 

 

 

c. Güçlü: Neva perdesidir

 

 

d. Yeden: Rast perdesidir

 

 

e. Donanım: Si koma bemol, Mi bakiye bemol, Fa bakiye diyez

 

 

 

 

 

Dizinin Seyri: İnici diziye sahip Bayati Araban Makamının seyrine tiz durak perdesi olan

Muhayyer perdesi civarından başlanır. Zirgüleli Hicaz Makamının seslerinde dolaşılarak Neva

perdesine inilir ve asma kalış yapılır. Çeşitli geçkiler kullanılarak tiz seslere çıkılır. Muhayyer

perdesi üzerinde Kürdi dörtlüsünün sesleri kullanılarak genişleme yapılabilir. Muhayyer

perdesinde asma kalış gösterilir. Tekrar Neva perdesine inilerek asma kalış yapılır. Bayati

Makamının seslerine geçilince ve Uşşak dörtlüsünün sesleri kullanılarak Dügâh perdesinde

karar verilir.