BAYATİ MAKAMI :

Oğuzhan' nın Beyat soyundan  gelir. Osmanlı lehçesine göre "Bayati" ye dönüşmüştür.
 
1400 yılından günümüze  kadar kullanıldığı tahmin ediliyor.
Hüzünlü bir yapıya sahiptir ve iltifat duyguları taşır.
Çok kullanılan "basit makamdır", 13 basit makamdan 4. olan Uşşak makamının inici şeklidir
Durağı = Dügah Perdesi
Güçlü = Neva Perdesi
Seyri = Çıkıcı-Inici
Yedeni = Rast Perdesi
Donanım= Segah Perdesi
Dizisi = Dügahta Uşşak 4'lüsüne Neva perdesinde Buselik 5'lisinin eklenmesiyle oluşur.
Seyri = Güçlü veya civanndan seyre başlar. Nevada-Buselik Dügahta-Uşşak gösterir.
Neva Perdesinde yarım karar yapar. Çargahta-çargahlı, Nevada-Hicazlı,
Çargahta-Nikrizli, Gerdaniyede-Buselikli asma kalışlar gösterir.
Çıkıcı seyirler pest bölgede genişleme gösterir. İnici seyirler tiz bolgede genişleme gösterir
İnici-çıkıcı seyirler hem pest bolgede hemde tiz bolgede genişleme gösterir.
Bitmap