BESTENİGÂR MAKAMI HAKKINDA

BESTENİGÂR MAKAMI HAKKINDA

SEVGİLİYE YAPILAN BESTE BESTENİGÂR

 

Sevgiliye yapılan beste ile başlar Bestenigâr

Izdırap, hüzün, matem ve vuslat duygularını yaşar

Sevdikçe güzel yüzlü sevgiliyi coşar

Dinçlik ve kuvvet verir Bestenigâr

 

Çok sürmedi Bestenigâr Kalfa’nın tarab-ı şevk-i baharı

Kaynak’ın güftesi ağladı, bestesi ağladı

Mızrabı bıraktı zülfünü sinede gezindirdi

Bir kerre gelmedi, gönlünü çalmadı Bimen Şen’i

Sevgiliyi sevdikçe kaynayıp coştu Dede Efendi

Bestenigâr ile sevgiliye yaptı besteyi

 

Mustafa Nafiz, hicranını söyledi ud'undaki tellerden

Çok gördü felek Hacı Arif’i bezm-i civanından

Gönül bir derde düştü ki derdinin dermanı yok

Ağla ey biçare gönlüm, vuslatın imkânı yok

İçli sesiyle dinlediniz Sadettin Kaynak’tan

Bestenigâr aldı şeddini Segâh ve Irak’tan

 

Suat Yener

 

Link ve isim belirtilmek kaydı ile kullanır

Her hakkı www.musikiklavuzu.net sitesine aittir