GÖZDE İŞVE-NÜMA BAYATİ ARABANIM

GÖZDE İŞVE-NÜMA BAYATİ ARABANIM

 

Ben bir Bayati Araban makamıyım

Bayat soyundan gelmişim, Araplardanım

Bayati ve Araban’dan mürekkep olmuşum

Gönlünü hicrana yakmışım Rahmi Bey’in

Raks ettirmişim naz ile o afet-i Mısri’yi

Gözde işve-nüma Bayati Arabanım

 

Sadullah Ağa’nın gönlü coştu, şahlandı

Harem-i Humayûn’da Mihriban’a sevdalandı

Beyhan Sultan verdi ölüm fermanı

Üçüncü Selim bağışladı canını, sakladı

Gönlünü aşüfte kılan sevda mutlu sonla noktalandı

Gözde işve-nüma Bayati Arabanım

 

Candan usandıran yâr cefadan usanmadı

Kalmayacaktı bu çağı bu güzellik solacaktı

Ney’den nağme olup gönülden gönüle aktı

Gözde işve-nüma Bayati Arabanım

Suat Yener

 

Link ve isim belirtilmek kaydı ile kullanır

Her hakkı www.musikiklavuzu.net sitesine aittir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Türk musikisinde bir mürekkep makamdır. Eskiden çok kullanılmasına rağmen 18. Yüzyıldan sonra ihmal edilmiştir. III. Selim devrinde Sadullah Ağa tarafından canlandırılmıştır. Bayat soyundan