HİSAR BUSELİK MAKAMINA

HİSAR BUSELİK MAKAMINA

 

Zarif, içli ve hayal doludur

Sarılarak öpme ve sevişme sanatıdır

Mucidi Tamburi Mustafa Çavuş’tur

Adı Hisar Buselik makamıdır

 

Bir hadiseyi anlatır can ile canan arasında

Pınar’la Jale’nin aşkının son noktasında

Hatıraları aldığı zaman koynuna

Derdini döker Hisar Buselik makamına

 

Suat Yener

Link ve isim belirtilmek kaydı ile kullanır

Her hakkı www.musikiklavuzu.net sitesine aittir