Muhayyerkürdi Makamı

Coşkun , rahat ve yumuşak  tabiatlıdır.

Rifat Bey mucidi olarak bilinir.

Muhayyer-Kürdi makamı, Lale Devri'nden gelen bir makam olarak görülüyor. Hızır Ağa ile Ebubekir Ağa'nın musiki risalelerinde Muhayyer Kürdiyi buluyoruz.

Türk Musikisinde mürekkep makam. Makamlar arasında 31. Sıradadır.

Gerçekten Muhayyer Kürdi eserler tetkik edildiğinde bu iki tür seyrin bestekarlarca eserlerde uygulandığı görülüyor. Birinci türde Muhayyer makamı icra olunur ve sonunda Kürdi dizisi alarak karar verilir. Bu tür seyir eski Muhayyer Kürdi eserlerde görülmektedir. Şu suretle ki, Muhayyer Sünbüle tertip edilmeden evvel

Muhayyer Kürdi (Muhayyer ve Kürdi) eki ile seyrederdi. Muhayyer Sünbüle makamı icat edilince,

Muhayyer Kürdinin lahni yapısında ve seyrinde bestekarlar değişiklik yapmaya başladılar. Eski tarz adeta terk edildi ve yeni tarz eserler bestelenmeye başlandı. O zaman, Muhayyer Sünbüle makamının icrasından sonra Kürdi makamına geçilerek Kürdi dizisi içinde kararlara varıldı