Nota bilmeyen bir musiki dâhisi

Nota bilmeyen bir musiki dâhisi

Bimen Şen

Nota bilmeyen bir musiki dâhisi

 

Bimen Şen'in asıl adı Bimen Dergazaryan'dır ve Ermeni asıllıdır;1873 yılında Bursa'da doğdu.

 

Asıl adı Bimen Dergazaryan olan Ermeni asıllı sanatçı “Yüzüm şen, hatıram şen” sözleriyle başlayan

 şarkısı çok tutulunca “Şen” soyadını aldı.

 

ATATÜRK’ ün daveti üzerine Ankara'ya gelmiş, zaman zaman olmak üzere Dolmabahçe Sarayı'na

da çağrılmış ve meşklere katılmıştır.

Bir gazete röportajına verdiği cevapta bir musiki aleti kullanmadığını, nota bilmediğini, eserlerini

 

başkalarının notaya aldığını, musikiden ve eserlerinden para kazanmadığını, bir kırgınlık sonucu

piyasadan çekilerek önceden biriktirdiğini satarak geçindiğini söylemiştir. 

 

Ara Garmiyan ' nın babası, Karnik Garmiryan'ın, dostu Bimen Şen'i çok takdir ettiğini,

çok sevdiğini ve şarkılarını notaya aldığını Ara Garmiyan şöyle anlatıyor.

"Bimen Şen, nota bilgisi olmadığından, her yeni şarkı bestelediğinde, bunu notaya geçirmesi için

babama haber gönderirdi. Babam bu ziyareti pazar gününe denk getirir, Elmadağ yakınlarındaki bu

eve bazen de beni de beraberinde götürürdü. Bimen Efendi eseri kısım kısım okur, babam da notaya

dökerdi. Ünlü bestekâr, aydınlık yüzlü, şişmanca, yakışıklıydı. Eşi Eleni her zaman bakımlı ve iyi

giyimli, tam bir salon kadınıydı ve beni, arkadaşının oğlunu, çok iyi ağırlardı. Şarkının notaya

alınması bittiğinde, Bimen Efendi, 'Artık sen bir aranağme uydurursun Karnik,' der ve memnuniyetle

ayağa kalkardı. Gerçekten de babam, şarkının başında, sonunda ve iki kıta arasında saz heyeti

tarafından çalınan aranağmeleri uydurmada çok başarılıydı. Çoğu kez babam hemen oracıkta yazardı

aranağmeyi, bu da Bimen Efendi'yi çok öğrenmişti ve artık şarkılarını kendisi notaya döküyordu..."

 

Bimen Şen, 26 Ağustos 1943 tarihinde öldü.

 

Süleyman Nafiz onun için şu dizeleri yazmıştır :

 

"Ebedî nâzımıdır sanat-ı feryâdımızın"

"Öperiz ağzını hep Bimen-i üstadımızın"